Úno 102024
 

Milí přátelé,

zde budu postupně zveřejňovat potřebné informace pro účastníky Letního kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně.

Pokud používáte FB a ještě nejste členy Facebookové skupiny LKT, doporučuji Vám požádat o členství. Informace se k vám budou dostávat rychleji a můžete si je také sami předávat. Pro snažší nalezení skupiny KLIKNI NA MNE.

V letošním srpnu se bude v termínu 3. – 10. 8. konat jubilejní dvacátý ročník Letního kurzu trubačů. Přijďte s námi oslavit jeho kulaté narozeniny! Jaký bude mít program?

Samozřejmě se ohlédneme za uplynulými roky a budeme hrát nejhezčí skladby do nich zařazené. Nebudou ale chybět ani novinky a každý si přijde na své. Letos se navíc vrátíme k další hudební kouzelné činnosti – hře na Es rohy. Kurz bude opět probíhat jak v Chlumu u Třeboně v budově ZŠ (klikni na mne), tak v Kulturním domě v nedaleké Žíteči (klikni na mne).

Výukové okruhy

1) Začínajícím trubačům položíme základy nutné k ovládání nástroje – vytvořit tón, nasazovat jej jazykem, zvládnout střídání dvou / tří tónů a pokusit se zahrát ve zjednodušené formě základní myslivecké signály, které jsou určeny pro troubení na honu. Zájemcům v této skupině, kteří nevlastní lesnici nebo borlici, po dobu LKT zapůjčíme zdarma nástroj.

2) Hrající trubači, kteří hrají již alespoň na třech tónech (g1 – c2 – e2) a jsou na nich schopni zahrát nejméně Desatero Dykových signálů, mohou rozvinout své dovednosti, rozšířit si repertoár a zlepšit techniku hry.

3) Koncertní trubači, kteří již mají složenou Kategorizační zkoušku druhého stupně, nebo se k jejímu složení chystají v průběhu kurzu, budou mít možnost také rozvinout trubačské dovednosti, rozšířit repertoár, zlepšit techniku hry, zahrát si zajímavé a obtížnější skladby i věnovat se zpěvu v míře, která je nutná pro zvládnutí Hubertské mše.

4) Klapkové nástroje je skupina hudebníků hrajících na klapkové nástroje lesní roh, trubku, případně pozoun. Cílem je, aby ti, kteří již zvládli hru na lovecké rohy solidním způsobem měli možnost pokračovat s dalším, ještě více zajímavým odvětvím hudby. Nutností pro účast v této skupině však není jen pořízení nástroje. Pokud jste na klapkový nástroj nikdy nehráli a nemáte osvojené alespoň základy jeho ovládání (minimální rozsah jedné oktávy a základní hmaty) včetně znalosti čtení hudebního zápisu s alespoň dvěma křížky a béčky, je třeba mít alespoň dva měsíce před kurzem učitelské vedení. Skupina klapkových nástrojů tedy není určena pro úplné začátečníky na klapkové hudební nástroje, ale spíše pro pokročilejší.

5) Es rohy. Výuka na Es rohy bude časově koncipována tak, aby se nekryla s výukou skupiny na klapkové nástroje. Pozor ale, s výukou skupiny Hrajících trubačů se krýt bude. Pokud jste hráč na lesní roh a chcete si vybrat k výuce skupinu Klapkové nástroje společně s Es rohy, bude to možné. Pokud uvažujete o kombinaci Hrající trubači + Es rohy, nebo Koncertní trubači + Es rohy, časově to nejde zvládnout. Samozřejmě se ale lze přihlásit pouze do výukové skupiny Es rohy. Je však třeba si uvědomit, že Es rohy jsou složitější ke zvládnutí, než lesnice. Pokud si na ně pouze chcete zkusit zahrát a jste v hraní na Es roh naprosto začínající, je vhodnější nejprve zvolit individuální výuku. Pokud jí nemůžete absolvovat v místě svého bydliště ještě před kurzem, bude tato možnost i na LKT jako individuální lekce. Tyto individuální lekce ale nejsou zahrnuty do platby kurzovného, hradíte je přímo vyučujícímu lektorovi. Pokud se touto cestou chcete vydat, přihlaste se do jiného výukového okruhu než do Es (Koncertní) a v během LKT můžete na Es přestoupit. Jde jen o to kurz si užít a necítit se při hraní stísněně. Všechno můžeme na místě vyřešit vzájemnou dohodou. 

Každá skupina bude hrát své skladby, některé skladby budou ale také hrány všemi trubači dohromady (Tutti). Pravidelně se proto opět bude konat nácvik Tutti = všech zúčastněných, včetně Začínajících trubačů. Začínající budou při společných Tutti nácvicích jako obvykle s ostatními hrát vhodně upravené hlasy tak, aby je dokázali zvládnout a cítili se ve společnosti zkušenějších trubačů spokojeně. Nastudované skladby pak společně předvedeme na několika veřejných vystoupeních.

Kdo bude na kurzu vyučovat?

Výuku hudby bude zajišťovat řada profesionálních zkušených lektorů v čele s Petrem Dudou a Petrem Vackem.

Co všechno na jubilejním kurzu prožijeme?

Budeme se připravovat na veřejná vystoupení v Chlumu, Cepu i v Třeboni. Tam bude nejen LKT zakončen v sobotu 10. srpna vystoupením na Myslivecké Třeboni, ale také pravděpodobně v pátek 9. srpna proběhne dopolední trubačské vystoupení a odpoledne v kostele u náměstí slavnostní Svatohubertská mše. Ze společenských akcí to budou nejen zahajovací večer v Žíteči, ale také koncert trubačů a následující taneční večer v Cepu.

Cena kurzu a rodinná sleva na kurzovném
Na výuku se trubači mohou přihlásit do jednoho z pěti výukových okruhů (viz výše). Úhrada za výuku je 4 300,- Kč. V úhradě kurzovného je zahrnutá výuka hry a vstup na doprovodné programy pro člena kurzu i jeho rodinné příslušníky. Výukové okruhy není možné kombinovat, výuka se časově překrývá (s již popsanou výjimkou Klapkové nástroje / Es rohy). Tuto výuku trubači nebudou znovu hradit, bude jim poskytnuta v rámci platby za účast ve skupině Klapkové nástroje. Pokud se ale budou trubači přihlašovat pouze do výukového okruhu skupiny Es rohy, hradí výuku obvyklým způsobem.

Rodinná sleva

Pokud se na LKT přihlašuje více členů jedné rodiny (uznáváme jakoukoliv formu rodinného soužití), první přihlášený hradí plnou cenu, druhý přihlášený z jedné rodiny hradí 50% kurzovného a každému dalšímu přihlášenému rodinnému příslušníku (třetímu, čtvrtému) je na kurzovném poskytnuta sleva 100%, neplatí tedy nic. Tato sleva je však poskytována pouze členům Klubu trubačů ČMMJ. Pokud není zájemce členem, je vhodné do KT ČMMJ vstoupit. Přihlášení je možné kdykoliv, elektronicky, nebo osobně přímo na LKT. Podrobnosti najdete na webu Klubu trubačů (klikni na mne).  Klubový příspěvek je 100 Kč za rok.


Ubytování a strava
Organizátoři LKT zajišťují pouze výuku a společenský program LKT. Ubytování a stravu si každý účastník musí zajistit sám. Chlum u Třeboně je známé rekreační středisko, kontakty na ubytování je možné vyhledat obvyklým způsobem (Google – Ubytování v Chlumu u Třeboně…).

Volný čas s rodinou
Každý účastník LKT si bude moci naplánovat svůj čas podle toho, zda se chce intenzivně věnovat výuce, nebo zda chce rozdělit svůj čas mezi hudbu a své blízké. Mimo výuku probíhá řada společenských akcí, na které jsou všichni účastníci i jejich rodinní příslušníci srdečně zváni. Jejich seznam najdete v Denním plánu na webu www.SMTdolce.cz.

Jak se přihlásit?
Přihlášení je možné pomocí elektronického formuláře zde (klikni na mne). Přihlášením si místo na LKT pouze rezervujete. Zajištěné jej budete mít až po úhradě kurzovného, do 17. června 2024. Abychom vyhověli nařízení GDPR, každý účastník si v přihlášce zvolí svou přezdívku, pod kterou své přihlášení najde ve zveřejněném seznamu. Po odeslání přihlášky každému přijde automaticky potvrzení o přihlášení, včetně údajů k platbě. Nově chtějí některé banky název účtu (majitel účtu) Petr Duda. Údaje k účtu najdete také zde: klikni na mne.  Věnujte prosím pozornost správně uvedené e-mailové adrese, odpověď zasílá robot a Vámi uvedenou adresu kopíruje. Pokud v poště odpověď obratem nenajdete, proveďte laskavě kontrolu spamů.

Storno poplatky

Při omluvené neúčasti do 14 dní před zahájením kurzu vrátíme 50 % z částky za kurzovné. Pokud se nám podaří uvolněné místo obsadit, vrátíme i zbytek. Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí náhradníka. Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat individuální dohodou. Pokud se účastník na kurz bez omluvy nedostaví, zaniká možnost vrácení platby.

Přihlášení dětských trubačů na LKT
Program výuky na LKT není určen pro dětské trubače. Za děti nemůžeme převzít při výuce a společenských akcích odpovědnost. Výuka je intenzivní a pro děti náročná. Právě z těchto důvodů pořádáme pro děti hned na začátku prázdnin jinou výukovou akci – Letní trubačský tábor ve Šluknově (klikni na mne). Pokud chcete dítě na Letní kurz trubačů v Chlumu u Třeboně přesto přihlásit, je nutné se se mnou nejprve spojit telefonicky na 778 059 787.

Účastníci LTT Šluknov na LKT v Chlumu
Pokud se do Chlumu budou chtít přihlásit děti, které absolvovaly letošní Letní trubačský tábor ve Šluknově, je třeba je také přihlásit pomocí elektronického přihlašovacího formuláře. Bude jim však poskytnuta sleva 100% na kurzovném. Vzhledem k tomu, že budou mít za sebou táborovou výuku, program kurzu zvládnou. Navíc se předpokládá na LKT účast jejich rodičů, které za ně mají odpovědnost.

Těšíme se na společné chvíle pohody a hudby. Za organizátory LKT Petr Duda

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY – FAQ

Proč je hra na Es rohy těžší, než na lesnice?

Es roh je delší nástroj, než lesnice. Při svém hraní se pohybuje ve vyšší části alikvotní řady tónů, kde jsou jednotlivé stupně (tóny) těsně u sebe. Proto je mnohem obtížnější se do nich „trefit“.  Skladby jsou také složitější, vesměs psány v 6/8 taktu. První hlas se pohybuje na vyšších tónech, než lesnice. Druhý musí zvládnout ve svém postupu značné „skoky“ a třetí hraje hodně hluboko.

Je pravda, že v Chlumu vyhořel kostel? Je možné přispět na jeho opravu?

Ano, požár zasáhl kůr. Stavba stojí, je však třeba ji opravit. Zjišťovali jsme podrobnosti ohledně trubačské sbírky pro obnovu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně a po rozhovoru s paní starostkou Jitkou Bednářovou jsme dospěli k názoru, že náš původní záměr zřídit trubačský sbírkový účet jako příspěvek trubačů na obnovu kostela a tento pak dát na obec by byl velmi administrativně pro obec komplikovaný. Dospěli jsme tedy společně k řešení, že pokud máte zájem přispět na obnovu této krásné památky spojené s naším trubačským kurzem, dobrovolné příspěvky můžete posílat na účet číslo 7778888399/0800, který zřídil přímo Městys Chlum u Třeboně a ze kterého bude obec platit veškeré fakturované práce spojené s obnovou kostela. Jméno dárce bude uvedeno při připsání částky na účet a do poznámky prosím dejte: Trubači – KT ČMMJ. Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a zájem spolupodílet se na obnově této krásné památky v našem milovaném Chlumu u Třeboně ❤ Předsedkyně KT ČMMJ Hana Sedláčková a Petr Duda

Jsem za Slovenska. Mohu se zúčastnit kurzu v Chlumu?

Samozřejmě ano. Platí pro Vás také všechny výhody rodinné slevy, stejně jako pro účastníky z ČR. Pouze potřebujete pro převod pomocí SEPA platby následující údaje: Číslo účtu: 1027928444/5500 IBAN: CZ0455000000001027928444, SWIFT: RZBCCZPP, Název účtu: Petr Duda

 

Nemám s hudbou vůbec žádnou zkušenost. Nikdy jsem na nic nehrál. Nemám hudební sluch. Neumím noty. Má pro mne kurz smysl?

Pro hraní na hudební nástroj je třeba spíše mít chuť a především píli a trpělivost, než mít „talent“. Každý dokáže na jednoduchý nástroj jako je lovecký roh lesnice nebo borlice zahrát. Výsledek záleží především na trpělivosti a pracovitosti. Opravdový význam slova talent se projeví až při dosažení vyšší úrovně hry na nástroj, kterou potřebují dosáhnout profesionální hudebníci. Pokud u začínajícího trubače hovoří jeho učitel o talentu, bylo by spíše vhodnější pojmenovat situaci slovy: „Je vidět, že se začátečník již s výukou hudby setkal, nebo je z prostředí, které mu cestu ukázalo (rodiče, prarodiče, škola). Jeho výchova k hudbě bude proto pravděpodobně výrazně jednodušší“.

Pokud máte opravdu touhu naučit se hrát, přijďte. Když se ukáže, že Vaše touha nebyla tak silná, prožijete určitě zajímavý čas s ostatními. Smát se Vám nikdo nebude – všichni hrající trubači byli dříve začátečníky…

 

Mohu si s sebou vzít rodinného příslušníka? Budeme mít čas pro společné letní aktivity?

Samozřejmě ano, řada trubačů jezdí na LKT jako na letní dovolenou s celou rodinou. Výuka probíhá podle předem stanoveného rozvrhu, který budete znát již koncem května. Pro rodinu budete mít volné dopoledne, nebo odpoledne podle toho, do jaké skupiny se přihlásíte. Večerní společenský program je pro Vaše rodinné příslušníky otevřený, budeme velmi rádi, když se jej zúčastníte společně 🙂

 

Mohu si s sebou vzít psa?

To záleží na Vašem domácím. Pokud jemu pes nebude vadit, na výuku si jej s sebou můžete vzít bez problémů. Musí ale být u Vás, není možné, aby se sám potuloval po škole, kde výuka probíhá.

 

Jak mám zvolit svou trubačskou úroveň? Hraji většinou na dvou tónech. Mám se raději napsat do Začínajících, nebo do Hrajících trubačů?

Je to na Vás. Začínající se budou učit držet nástroj, vyfukovat vzduch a tvořit tón, možná se tam ale budete nudit. Hrající budou od první chvíle hrát skladby, možná se v nich budete hůře orientovat. Přihlaste se kam si myslíte, že to bude vhodné. Pokud se netrefíte, Vaše zařazení na místě zcela v klidu změníme tak, aby se všichni cítili příjemně 🙂

 

Jsem Začínající, ale mám problém s příjezdem již v sobotu.

Je velmi vhodné zúčastnit se výuky od první chvíle. Začínající budou základní důležité kroky dělat již první den. Když přijedete později, budete muset ostatní trubače ve skupině dohánět. Pokud to ale opravdu nejde jinak, nějak si s tím poradíme 🙂

 

Co jsou Kategorizační zkoušky?

Kategorizační zkouška je meta, která Vám vypovídá o Vašich již dosažených schopnostech. Pořádá je Klub trubačů ČMMJ. Úkolem je předvést z deseti skladeb vylosované tři skladby, zpaměti, před odbornou komisí a navíc, protože jsou zkoušky veřejné, tak také před jinými trubači. Je to stejné, jako když jdete hrát na veřejnost. Smyslem je ověřit si vlastní schopnosti nejen v přípravě, ale i ve veřejné realizaci. Více o zkouškách se dozvíte zde (klikni na mne).

Kde si mám najít ubytování? Je třeba bydlet přímo v Chlumu?

Ubytování zvolte podle toho, kde se Vám bude líbit. Pokud si vezmete kolo, je pro něj v okolí Chlumu ideální terén a múžete se všude přepravovat jeho pomocí. Z Chlumu je to do Žíteče na kole cca 15 minut lesem a mezi loukami po krásné cestě. Třeboň je již daleko, ale Chlum, Žíteč, Lutová… jsou vedle sebe.

Vaří se v KD v Žíteči?

Ne. Obědvat je třeba v Chlumu, nebo cestou. Kulturní dům je sice hospoda, ale bez stálého provozu. Proto v něm máme během LKT zřízenou samoobslužnou nápojovou klubovnu, ve které si sami můžete načepovat nealko, pivo, nebo uvařit kávu a čaj.