Lis 192017
 

Milí trubači,

Zimní kurz trubačů v Opavě má před sebou osmý ročník. Uvádíme proto základní informace o kurzu.

Termín
 • Letošní ročník se bude konat 9. – 11. února 2018
Místo
 • Domov mládeže Střední školy hotelnictví a služeb
  Alšova 24, Opava
Přihlášení

Přihlásit se bude možné pomocí přihlašovacího formuláře od 22. listopadu 2017 od 21:30 na těchto stránkách.

Výuka a náplň kurzu
 • Začínající trubači se budou učit základům ovládání nástroje a zároveň se naučí zapojit do souboru hrajících trubačů.
 • Hrající trubači se budou věnovat lovecké hudbě praktické a povinným skladbám vybraným pro 4. Česko-Slovenskou soutěž mysliveckých trubačů, která proběhne začátkem června 2018 v Lipníku nad Bečvou.
 • Každý trubač absolvuje 8 výukových hodin pod vedením zkušených lektorů a zúčastní se společného koncertu.
 • Lektoři, kteří se o Vás budou starat a budou vyučovat na kurzu: Petr Duda, Tomáš Kirschner, Vít Jančálek, Kristýna Vacková, Petr Zirhut.
 • Kapacita kurzu je cca 55 trubačů.
Kategorie

Trubači se mohou přihlásit do těchto kategorií:

 • Začínající – pro trubače, kteří nikdy nehráli nebo pouze sami zkoušeli své první tóny
 • Hrající – trubači, kteří již aktivně hrají
 • Trubači s KZ II – trubači, kteří mají složenou kategorizační zkoušku II. stupně

 

Program

pátek

17:00 příjezd, zápis, přidělení výukových materiálů, základní informace o výuce

18:00 –  20:00 výuka

sobota

8:30 slavnostní zahájení

9:00 – 12:00 výuka

12:00 – 12:45 oběd

13:00 – 15:45 výlet

16:00 – 18:00 výuka

18:00 – večeře

19:00 – 24:00 společenský večer

neděle

9:00 – 10:00 výuka

11:00 – 12:00 veřejné vystoupení

13:00 oběd, slavnostní zakončení kurzu, odjezd

Ubytování, stravování i výukový program probíhá v budově Domova mládeže

Ceny
 • Výuka – 1200 Kč
 • Ubytování za 2 noci – 600 Kč
 • Strava (sobota snídaně, oběd, večeře, neděle snídaně, oběd, občerstvení na společenském večeru) – 700 Kč

Celková úhrada za v případě objednání výuky, ubytování, stravy a společenského večera je tedy 2 500 Kč. Pokud si účastník některou z položek v přihlašovacím formuláři neobjedná, v konečné částce za úhradu se mu automaticky odečte.

Slevy na kurzovném

Na ZKT poskytujeme RODINNOU SLEVU z kurzovného. Týká se jak rodin, žijících v klasickém manželství, tak v jiných formách společného rodinného soužití. Je poskytována partnerům a jejich dětem.

Sleva se týká pouze platby za výuku, nikoliv plateb za ubytování, stravování a vstupného na společenský večer.

Výše slevy
 • První člen rodiny uhradí 100% částky za kurzovné
 • Druhý člen uhradí 80% (tj. sleva ve výši 20%)
 • Třetí člen uhradí 70% (tj. sleva ve výši 30%)
 • Čtvrtý člen uhradí 60% (tj. sleva ve výši 40%)
Storno poplatky

Při omluvené neúčasti do 14 dní před zahájením kurzu vrátíme 50 % z částky za kurzovné. Pokud se nám podaří uvolněné místo obsadit, vrátíme zbylé obnosy za výuku ubytování, stravu a společenský večer podle rozsahu objednaných služeb střídajícím účastníkem.

Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat individuální dohodou. Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí náhradníka, který si objedná stejný rozsah služeb.

Pokud se účastník na kurz nedostaví, zaniká možnost vrácení jakékoliv části zaslané částky.

 

Za organizační tým Petr Duda