Úno 112015
 

Milí trubači,

i v letošním školním roce se uskuteční tradiční Zimní kurz trubačů v Opavě. Pro rok 2016 byl vybrán termín 22.-24.1. Věřím, že se v Opavě v hojném počtu setkáme a nálada i skladby budou tak pěkné, jako vždy.

Bližší informace budeme průběžně zveřejňovat zde na webových stránkách.

Matěj Vacek

za organizátory ZKT