Úno 122015
 

Milí trubači,

Zimní kurz trubačů v Opavě má před sebou šestý ročník. Uvádíme proto základní informace o kurzu.

Termín
 • Letošní ročník se bude konat 22. – 24. ledna 2016
Místo
 • Střední škola hotelnictví a služeb
  Alšova 24, Opava
Přihlášení

Přihlásit se bude možné pomocí přihlašovacího formuláře od 25. října 2015 od 21:30 na těchto stránkách.

Výuka a náplň kurzu
 • Začínající trubači se budou učit základům ovládání nástroje a zároveň se naučí zapojit se do souboru hrajících trubačů
 • Hrající trubači se budou věnovat pasování. Repertoár bude složený jednak z často hraných loveckých skladeb, ale také ze skladeb zkomponovaných speciálně pro tento slavnostní akt.
 • Každý trubač absolvuje 10 výukových hodin pod vedením zkušených lektorů a zúčastní se společného koncertu
 • Lektoři, kteří se o Vás budou starat a budou vyučovat na kurzu: Matěj Vacek, Tomáš Kirschner, Kristýna Vacková, Vít Jančálek, Jan Garláthy
 • Kapacita kurzu je cca 55 trubačů, z čehož předpokládáme přibližně 10 začátečníků
Kategorie

Trubači se mohou přihlásit do těchto kategorií:

 • Začínající – pro trubače, kteří nikdy nehráli nebo pouze sami zkoušeli své první tóny
 • Hrající – trubači, kteří již aktivně hrají
 • Trubači s KZ II – trubači, kteří mají složenou kategorizační zkoušku II. stupně
Ceny
 • Výuka – 1000 Kč
 • Ubytování za 2 noci – 600 Kč
 • Strava (sobota snídaně, oběd, večeře, neděle snídaně, oběd) – 500 Kč
 • Občerstvení na společenském večeru – 150 Kč

Celkem tedy kurz stojí (v případě objednání výuky, ubytování, stravy a společenského večera) 2.250 Kč.

Slevy na kurzovném

Na ZKT poskytujeme RODINNOU SLEVU z kurzovného. Týká se jak rodin, žijících v klasickém manželství, tak v jiných formách společného rodinného soužití. Je poskytována partnerům a jejich dětem.

Sleva se týká pouze platby za výuku, nikoliv plateb za ubytování, stravování a vstupného na společenský večer.

Výše slevy
 • První člen rodiny uhradí 100% částky za kurzovné
 • Druhý člen uhradí 80% (tj. sleva ve výši 20%)
 • Třetí člen uhradí 70% (tj. sleva ve výši 30%)
 • Čtvrtý člen uhradí 60% (tj. sleva ve výši 40%)
Storno poplatky

Při omluvené neúčasti do 14 dní před zahájením kurzu vrátíme 50 % z částky za kurzovné. Pokud se nám podaří uvolněné místo obsadit, vrátíme zbylé obnosy za výuku ubytování, stravu a společenský večer podle rozsahu objednaných služeb střídajícím účastníkem.

Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat individuální dohodou. Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí náhradníka, který si objedná stejný rozsah služeb.

Pokud se účastník na kurz nedostaví, zaniká možnost vrácení jakékoliv části zaslané částky.