Srp 172023
 

Výuku hry na lovecké rohy lesnice, borlice i Es rohy můžete mimo Letní kurz v Chlumu u Třeboně a Zimní kurz v Opavě navštěvovat během celého roku s výjimkou školních prázdnin.

Výuka se koná v Trubačských školách Josefa Selementa a na středních lesnických školách. Podrobnější informace najdete zde: https://www.smtdolce.cz/skoly/

Výuku  vedou zkušení lektoři a je určena všem zájemcům bez ohledu na věk, nebo dosavadní zkušenosti s hrou na hudební nástroje.

Těšíme se na setkání s vámi.

Petr Duda