Úno 152015
 

Od 1.3.2019 platí pro variabilní symboly následující pravidla:

V následující tabulce najdete číslici, která patří k placené akci. Tuto číslici uvedete na začátek variabilního symbolu. Zbytek variabilního symbolu tvoří vaše telefonní číslo.

Číslice pro VSAkce
1Půjčovné nástrojů
2Letní kurz trubačů (LKT)
3Zimní kurz trubačů (ZKT)
4Výuka v jakékoliv trubačské škole
5Mezinárodní studentský seminář
6Seminář pro začátečníky
7Jiná platba

Příklad

Moje telefonní číslo je 777 111 222. Chci zaplatit kurzovné za Letní kurz trubačů. Variabilní symbol mé platby je: 2777111222

Pozn.: Při platbě faktury uvádějte jako variabilní symbol číslo uvedené na faktuře.