Led 072022
 

Trubačská škola Josefa Selementa při ČLA Trutnov

Výuka probíhá v budově školy na adrese Lesnická 9, Trutnov

Lektoři

  • Mgr. Marie Kosová – 603 358 837
  • Filip Špingl – 603 760 131
  • Mgr. Petr Duda – 777 846 757

Den výuky – středa.

Časy výuky jednotlivých výukových skupin

  • začínající 15:00 -16:15
  • lesnice 16:30 – 17:15
  • borlice 17:30 – 18:15
  • soubor 18:30 – 19:30

Úhrada za výuku

Za každé pololetí je výše úhrady pro každého studenta ČLA stanovena na 1000 Kč. Platbu za první pololetí zašlete do konce září na účet 102 792 8444/5500, jako Variabilní symbol uveďte číslo 4 a telefonní číslo studenta, za kterého úhradu posíláte, např. 4777666555. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno studenta, ne jméno zasílajícího (protože se často zasílající jmenuje jinak).

 

Petr Duda, ředitel Trubačské školy Josefa Selementa.

 

 

Trubačská škola Josefa Selementa při SLŠ Písek

Výuka probíhá v budově školy na adrese Lesnická 55, Písek

Lektor

  • Petr Dražil, tel: +420 739 092 857

Pravidla pro výuku a výši úhrady stanoví vedoucí lektor po dohodě s vedením školy.

 

 

Trubačská škola Josefa Selementa při SLŠ Šluknov

Výuka probíhá v budově školy na adrese T. G. Masaryka 580, Šluknov

Lektor

  • Martin Karban, tel: +420 723 680 168

Pravidla pro výuku a výši úhrady stanoví vedoucí lektor po dohodě s vedením školy.

 

 

 

VÝUKOVÉ NAHRÁVKY DESATERO VÍCEHLAS

Slavnostní fanfára hlas 3

Slavnostní fanfára hlas 4

Vítání hlas 3

Vítání hlas 4

Začátek honu hlas 3

Začátek honu hlas 4

Přestávka hlas 3

Přestávka hlas 4

Halali hlas 3