Úno 272015
 

Vážení přátelé,

koncert České myslivecké Vánoce se bude konat 3. 12. 2017 v 11 hodin v Rudolfinu. Trubači na emporu zatím nejsou vybráni, v průběhu vybírání Vás budeme průběžně kontaktovat.

Kristýna Vacková