Bře 062024
 

Mladý trubač 2024 – vyhlášení soutěže

Milí mladí trubači, příznivci lovecké hudby, učitelé a lektoři mysliveckého troubení!

V letošním roce v době od 23. do 26. května opět proběhne výstava Natura Viva a s ní spojený dvanáctý ročník soutěže Mladý trubač. Soutěž pořádá Klub trubačů ČMMJ a je určena mladým trubačům ve věku do osmnácti let včetně. Podmínkou účasti je členství v Klubu trubačů ČMMJ. Na webu www.trubaci.cz v sekci členství získáte potřebné informace pro vstup do Klubu trubačů.

Jak bude soutěž Mladý trubač probíhat?

První soutěžní kolo, ve kterém soutěžící zahrají povinnou skladbu, proběhne distanční formou. Ze zaslaných videí sestavíme soutěžní vystoupení, které posoudí odborná porota. Na Natuře Vivě pak proběhne Velké finále. Soutěžící zahrají svou volitelnou skladbu, kterou bude hodnotit nejen odborná porota, ale také se do hodnocení zapojí posluchači.

Termín zaslání soutěžních videí

 • Soutěžní videa zasílejte nejpozději do 5. 5. 2024 na adresu mladytrubac@seznam.cz

Termín vyhlášení výsledků

 • Zde došlo oproti minulým letům ke změně. Výsledky soutěže Mladý trubač budou vyhlášeny v rámci výstavy Natura Viva 2024 v poslední den výstavy v neděli 26. května 2024 v čase zhruba mezi 10:00 až 14:00. Bude upřesněno na klubovém webu www.trubaci.cz a www.SMTdolce.cz.

Vstup na výstaviště

Každý soutěžící trubač má v den vyhlášení soutěže na výstaviště v Lysé nad Labem vstup zdarma a s ním i jeden člen jeho doprovodu.

Pravidla soutěže

 • Soutěž je pořádána pro trubače na lovecké rohy bez strojiva v ladění B (lesnice a borlice).
 • Soutěže se mohou zúčastnit trubači ve věku do 18 let včetně, spodní věková hranice není omezena.
 • Soutěž je pořádána pro sólisty a pro soubory trubačů. Za sólistu se považuje jeden trubač, za soubor se považují dva a více trubačů.
 • Soutěž sestává ze dvou kol. První kolo bude vedeno distančním způsobem. Druhé finálové kolo soutěže bude probíhat přímo na vnitřním pódiu výstaviště v Lysé nad Labem.

Distanční forma soutěže

 • Každý soutěžící soubor nebo jednotlivec vytvoří jedno video, na kterém předvede pouze povinnou skladbu. Volitelnou skladbu soutěžící předvedou veřejně v den vyhlášení výsledků na výstavišti v Lysé nad Labem.
 • Nahrávka musí obsahovat obraz i zvuk.
 • Na videu se soutěžící krátce představí.
 • V doprovodném textu k nahrávce uveďte telefonní kontakt na soutěžícího, nebo jeho zákonného zástupce a také na jeho pedagoga (učitele hudby, lektora). V případě dotazů kontaktujte člena rady KT Martina Karbana na telefonu 723 680 168, nebo na výše uvedeném e-mailu.
 • Nahrávky zasílejte pouze pomocí elektronické pošty na email mladytrubac@seznam.cz.

Povinná skladba

Jedná se o upravenou verzi skladby, noty najdete také v časopisu Myslivost, dubnové číslo.

INSTRUKTÁŽNÍ NAHRÁVKY JEDNOTLIVÝCH HLASŮ – KLIKEJ NA:

 

 

 

Rozdělení hlasů v povinné skladbě

 • U souborů je povinné předvést oba dva hlasy. Rozdělení hlasů v případě smíšených souborů (lesnice + borlice) je na soutěžících.
 • Sólista si může vybrat libovolný hlas.

Volitelná skladba

 • Její výběr není omezen.
 • Je povolena technika krytí a zpěv.

Porota

 • Porota bude tvořena odbornými pedagogy, nebo lektory hudby.
 • Porota bude hodnotit body od 1 (nejslabší) do 10 (nejlepší).
 • Porota hodnotí každou skladbu každého soutěžícího zvlášť.
 • Pořadatel seznámí předsedu poroty s výsledky a vyhlásí:

1) vítěze v kategorii souborů, 2) vítěze v kategorii sólistů, 3) absolutního vítěze.

 • Absolutním vítězem se stane ten soubor nebo sólista, který v součtu obdrží nejvíce bodů.
 • Porota může udělit i další ceny.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty.
 • Pořadatel po soutěži zveřejní na www.SMTdolce.cz hodnotitelskou tabulku a soutěžní videa povinné skladby.

Poplatek, ceny

 • Každý soutěžící uhradí pořádající ČMMJ za účast v soutěži poplatek 200 Kč.
 • Poplatek zašle zástupce souboru jako jednu částku za celý soubor do termínu 5. 5. 2024 na účet ČMMJ (číslo účtu 6630011/0100, v.s. 103, konstantní symbol 0308, Poznámka k platbě MT jméno (např. MT Jan Novotný).
 • Každý soutěžící obdrží odznak a účastnický list.
 • Vítězný sólista a soubor obdrží pohár pro vítěze kategorie.
 • Absolutní vítěz bude uveden na velkém poháru pro vítěze, který je vystaven v sídle ČMMJ a obdrží jeho zmenšenou kopii.
 • Soutěžící mohou obdržet i další ceny.

Podrobné informace jsou uvedeny na webu www.SMTdolce.cz a na www.trubaci.cz je rovněž umístěn příslušný odkaz.

Za pořádající Klub trubačů ČMMJ Martin Karban.