Úno 172014
 

Koná se jednou ročně, v únoru, v Humpolci.

Je určen pro  lektory a vedoucí souborů.

Děkujeme všem za účast na letošním semináři.

Přístí seminář se bude konat v únoru 2015, pravděpodobně opět v budově ČLU Humpolec.

Seminář bude opět jednodenní. Pokud byste rádi navrhli téma k besedě, učiňte tak e-mailem na petrduda@volny.cz

Za organizátory ze SMT Petr Duda.