Kvě 052017
 

V těsném sousedství Lysé nad Labem, cca 3 km směrem na Čelákovice, leží obec Byšičky. Za husitských válek byla zničena, ale hrabě František Antonín Špork jí v roce 1717 obnovil. Uprostřed obce je překrásná kruhová náves s kaplí sv. Václava a čtyřmi překrásnými lípami. Tam se 9. září bude konat slavnost 300 let od Šporkova založení obce. Součástí těchto oslav bude také setkání mysliveckých trubačů.

Spojení mysliveckého troubení s hrabětem Šporkem je známé. Jeho dva sloužící, Svída a Rölig, byli po svém návratu z Francie prvními českými učiteli mysliveckého troubení. Během více než 300 let se české myslivecké troubení propracovalo do dnešní podoby mnohasetčlenného souboru nadšených mysliveckých trubačů. Někteří se pravidelně vzdělávají, zúčastňují seminářů, kurzů a soutěží doma i v zahraničí, jiní troubí raději na honech, naháňkách a plesech. Všichni mají ale společnou lásku k hudbě. Ještě nikdy jsme nepořádali setkání trubačů, při kterém se nesoutěží, nevzdělává, ale které nabízí všem možnost k vzájemnému setkání, při kterém budeme společně troubit a dobře se bavit.

Program dne:

Na slavnosti bude řada účinkujících souborů různých žánrů, kteří budou vystupovat až do večerních hodin na dvou pódiích. Myslivečtí trubači budou nejen součástí hrané scénky, jejímž autorem je  Ing. Míla Kolací, ale budou mít také vlastní trubačské vystoupení.

8:30 začátek kyvadlové autobusové dopravy Lysá-nádraží – Byšičky.
Doprava bude fungovat zdarma po celý den. Byšičky jsou neprůjezdné a veškerý automobilový provoz bude po celý den zcela zastaven.

9:00                 začne první vystoupení, dechovka + mažoretky
10:00               prostorová zkouška účinkujících pro scénku (včetně zástupců trubačů)
10:30               veřejná generálka scénky
11:00 – 14:00 program souborů (netýká se trubačů, ti obdrží svačinku a mají volno)
14:00 – 15:00 hraná scénka, začíná průvodem, trubači podle množství troubí v průvodu, nebo ve špalíru podél průvodu
15:00               samostatné vystoupení trubačů

Podrobný program dne najdete na webových stránkách organizátorů slavnosti a města Lysá nad Labem.

Co budeme společně troubit?

Při scénce:

Stará lovecká hudba: Bon Repos, Aria Sancti Huberti, Tereziánská fanfára
Dyk: Vítání, Přestávka, Halali
Poruban – Andrašovan: Slávnostné lesnice
Selement: Znělka KT, Jelen, Konopišťské halali
Frewert: Německé halali
Duda: Chlumecká fanfára
Skladby A. Dyka znají všichni čeští trubači, další skladby budou hrát ti, kteří je umějí.

Při trubačském vystoupení:

Průvod českým (případně slovenským) honem = Desatero, Úlovky.
Slavnosti se zúčastní také členové Loveckého tria Praha, kteří budou nejen troubit, ale také koncert moderovat.

Na webových stránkách www.SMTdolce.cz  najdete jednoduchý formulář, jehož vyplněním ohlásíte svou účast na setkání (bude v provozu od začátku srpna). Rádi bychom alespoň rámcově předem znali počet zúčastněných trubačů.

Slavnost je jednodenní, není na ní tedy nutné zajistit si ubytování. Dopravu si každý do Lysé nad Labem zajišťuje sám. Rodinní příslušníci jsou vřele vítáni. Na slavnost je vstup volný, účast není spojena s žádnými poplatky. Pro případ nepříznivého počasí budou zajištěny stany pro návštěvníky.

Těšíme se na společný překrásný den v Byšičkách.

Za organizátory mysliveckého troubení Petr Duda.