Kvě 062017
 

LKT se koná v budově základní školy vedle kostela v Chlumu u Třeboně. Kurz je zaměřen na výuku hry na lovecké rohy (lesnice i borlice) a klapkové nástroje (lesní roh, trubku, pozoun a baskřídlovku).

Výuka jednotlivých okruhů začne:

  • Začínající trubači a Individuální výuka – v pátek 4. srpna v 18:00
  • Hrající trubači a Koncertní trubači – v sobotu 5. srpna ve 13:00
  • Klapkové nástroje – v neděli 6. srpna v 9:00 (resp. v sobotu 5. srpna v 17:00 souborová hra).

LKT zakončíme v sobotu 12. srpna slavnostním koncertem a předáním osvědčení o účasti.

Výukové okruhy a jejich cíle jsou:

1a) Začínající trubači – dospělí, 24 lekcí, kapacita 15 osob:

začínají s troubením, cílem je naučit se tvořit tón, nasazovat jej jazykem, zvládnout střídání dvou/tří tónů. Zájemcům po dobu LKT zapůjčíme zdarma nástroj.

1b) Začínající trubači – dětská skupina, 24 lekcí, kapacita 20 dětí (10 + 10):

Je určena pro děti ve věku od osmi do čtrnácti let. U mladších dětí je třeba přihlášku nejprve konzultovat telefonicky (777 846 757) případně e-mailem (info@smtdolce.cz) s vedoucím dětské výuky Petrem Dudou. Výuka bude rozdělena do dvou skupin: dětští trubači začínající prvně v životě s troubením a ti, kteří začali v dětské skupině v minulém roce na LKT 2016. Pokud se bude chtít přihlásit dítě, které začalo s troubením jinde než na LKT, je třeba nejprve kontaktovat Petra Dudu (viz výše). Pro výuku zapůjčíme dětem vhodné hudební nástroje (lesnice a borlice). Pokud však máte nástroje vlastní (nejen lovecké rohy, ale i lesní rohy a trubky), přivezte je s sebou.

Nejedná se o letní tábor, vedení LKT převezme dozor nad dětmi pouze v době výuky, je tedy nutné zajistit si na LKT vlastní ubytování, stravování a doprovod.

2) Hrající trubači, 21 lekcí, kapacita dohromady s koncertními 60 osob:

cílem je trubačům, kteří chtějí složit I. Kategorizační zkoušku Praktický trubač, pomoci rozvinout trubačské dovednosti a solidně zvládnout Desatero, ostatním trubačům rozšířit repertoár a zlepšit techniku hry.

3) Koncertní trubači, 21 lekcí, kapacita dohromady s koncertními 60 osob:

cílem je rozvinout trubačské dovednosti, rozšířit repertoár, zlepšit techniku hry, zahrát si zajímavé a obtížnější skladby a rozvíjet se ve zpěvu, podmínkou pro účast v této skupině je složená Kategorizační zkouška II. stupně.

4) Klapkové nástroje, 18 lekcí, kapacita 20 osob:

cílem je zvládnout techniku hry na klapkový nástroj v souboru. Skupina je vhodná pro trubače, kteří již hrají na klapkové nástroje (lesní roh, trubku, baskřídlovku, pozoun), nebo s nimi mají první zkušenosti a chtějí se ve hře zdokonalit.

5) Individuální výuka, kapacita 9 osob pro každý turnus:

je určena pro trubače, kteří se chtějí zdokonalit ve hře na lovecké rohy a chtějí být při výuce s lektorem sami. Jedna lekce denně, jeden trubač se svým lektorem. Dva čtyřdenní turnusy po čtyřech výukových lekcích – první od pátku 4. 8. do pondělí 7. 8., druhý od úterý 8. 8. do pátku 11. 8.  Trubač se může přihlásit na první i druhý turnus. Cena každého turnusu je 1225,- Kč.

Mimo okruh Individuální výuka probíhá vyučování vždy v menších skupinkách.

Pro všechny trubače (včetně Začínajících) je dále určeno pět podvečerních lekcí „Souborová hra“, v určených dnech od 17:00 do 17:45. Na těchto lekcích budeme společně nacvičovat novou skladbu určenou pro LKT a další skladby, které předvedeme na dvou veřejných vystoupeních.

Pro všechny jsou v rámci výuky připraveny dvě lekce hudební teorie. Trubače rozdělíme podle znalostí do dvou skupin (začínající/pokročilí) a naučíme je číst noty i hlubší teoretické znalosti, které jsou potřebné pro myslivecké trubače.

Kombinování okruhů:

Kromě prvního dne bude každý den mít podobný časový rozvrh – dopoledne výuka začínajících trubačů, individuálních lekcí a hry na klapkové nástroje, po obědě výuka hrajících a koncertních trubačů. Výukové okruhy, které se vyučují dopoledne, můžete kombinovat s okruhy, které se vyučují odpoledne. Nelze ale tedy kombinovat individuální lekce s klapkovými nástroji. Kombinování se netýká Začínajících trubačů, pro které nejsou vhodné jakékoliv jiné okruhy.

Cena každého výukového okruhu je 2 450,- Kč. V té je zahrnuta výuka ve vybraném okruhu, souborová hra, hudební teorie a vstup na dva společenské večery pro sebe i rodinné příslušníky, spojený s malým občerstvením. U okruhu Individuální výuka se počítá cena za jeden čtyřdenní turnus 1225,- Kč. Pokud se na kurz přihlašujete s rodinnými příslušníky, první přihlášený hradí plnou cenu, každý další přihlášený rodinný příslušník (2., 3., 4…) hradí cenu sníženou o 100,- Kč. Tuto skutečnost je třeba uvést v přihlášce.

Mimo výukové okruhy máme připraveny tři další programy, na které je pro účastníky LKT volný vstup:

  1. „Hraje celá rodina“ povede opět Tomáš Kirschner. Pokud máte zájem zúčastnit se, přivezte si jakýkoliv hudební nástroj, který vlastníte a přijďte mezi nás. Tomáš Kirschner si pro vás opět připraví populární skladby v úpravě pro rodinné muzicírování.
  2. „Hrajeme společně na akordeony“ Malý kurz určený pro zájemce o hru na akordeon (pianovou tahací harmoniku). Pokud se toužíte naučit základ hry a společně si zahrát několik známých písní, lektor Karel Šimek vás to naučí. Pokud již hru na akordeon ovládáte (i na jiný, než pianový systém), přivezte si vlastní nástroj. Několik harmonik budeme moci zájemcům zapůjčit, máte-li ale vlastní, vezměte ji.
  3. „Hraje se nám lépe“ Je určen pro ty, kteří začali s troubením v minulém roce, nebo se ještě stále při troubení necítí jistě. Povedou jej ve dnech neděle, úterý a středa, vždy v době od 16:00 do 16:45, dva z lektorů Petr Vacek, Matěj Vacek, Kristýna Vacková a Petr Duda. Jeho cílem je zlepšit celkovou jistotu trubačů při hraní.

Přihlášení do těchto programů proběhne v prvních dnech kurzu v kanceláři ředitele LKT.

Každý účastník LKT si tedy bude moci naplánovat svůj čas podle toho, zda se chce intenzivně věnovat výuce, nebo zda chce rozdělit svůj čas mezi hudbu a své blízké.

 

Velmi se těšíme na naše hudební i společenská setkávání.

Za organizátory LKT Petr Duda