Úno 142017
 

Milí myslivci, pokud chcete, aby vaše děti hráli na mysliveckých akcích, přihlašte je na Letní kurz trubačů 4. – 12. srpna 2017 do Chlumu u Třeboně. Tam proběhne mimo ostatní výukové programy opět výuka mladých trubačů. Přivítáme děti ve věku od osmi do čtrnácti let. U ještě mladších dětí je třeba přihlášku nejprve konzultovat telefonicky s vedoucím dětské výuky Petrem Dudou (777 846 757), případně e-mailem (info@smtdolce.cz ).

Základním zdravotním předpokladem pro výuku jsou narostlé přední zuby. Nemůžeme tedy učit troubení dítě, které má vypadlé první zuby a druhé mu ještě z větší části nenarostly.

Výuka bude rozdělena do dvou skupin: dětští trubači začínající prvně v životě s troubením a ti, kteří začali v dětské skupině v minulém roce na LKT 2016. Pokud se bude chtít přihlásit dítě, které začalo s troubením během školního roku, zařadím jej do vhodné skupiny až po osobní, nebo Skypové konzultaci (viz kontakty výše).

Maximální počet dětí v každé skupině bude deset. Pro výuku zapůjčíme dětem vhodné hudební nástroje (lovecké rohy lesnice a borlice). Pokud však máte nástroje vlastní (nejen lovecké rohy, ale i lesní rohy a trubky), přivezte je sebou.

Pozor, nejedná se o letní tábor, vedení LKT převezme dozor nad dětmi pouze v době výuky, je tedy nutné zajistit si na LKT vlastní ubytování, stravování a doprovod.

Přesná cena výuky dětské skupiny bude zveřejněna na těchto stránkách společně s cenami dalších výukových programů během března.

Přihlašovací formulář pro všechny výukové skupiny bude zveřejněn na těchto stránkách koncem dubna.

Petr Duda, vedoucí dětské výuky