Úno 292016
 

12. ročník Letního kurzu trubačů proběhne 6. – 13. srpna 2016 v Chlumu u Třeboně. Kurz je zaměřen na výuku hry na lovecké rohy (lesnice i borlice) a klapkové nástroje (lesní roh, trubku, pozoun a baskřídlovku). Výukové programy Začínající trubači a Individuální výuka začnou dříve, v pátek 5.8. od 18 hodin. Kurz se koná v budově Základní školy (vedle kostela) a pořádá ho Společnost mysliveckých trubačů (dále SMT), ve spolupráci s Klubem trubačů ČMMJ a městysem Chlum u Třeboně.

Začínající trubači
 • tři lekce denně od pátku 5.8. do pátku 12.8., v pátek začínáme v 18:00, další dny již výuka vždy dopoledne
 • 6-9členné skupiny
 • skladby: Denní cvičení pro zvládnutí techniky hry, Dykovo Desatero (vybrané skladby), společná skladba
 • cíl: naučit se tvořit tón, nasazovat jej jazykem, zvládnout střídání dvou (tří) tónů
 • tento výukový okruh je určen pro ty, kteří chtějí s troubením začít, nebo se o troubení již sami neúspěšně pokoušeli
 • cena: 2.200 Kč
 • kapacita: není přesně omezena, předpokládáme cca 25 míst
Hrající trubači
 • dvě lekce denně – jedna ve 3-4členné, druhá v 6-8členné skupině, od soboty 6.8. do pátku 12.8., výuka vždy odpoledne
 • skupinová výuka, nabízíme možnost zvolit si spoluhráče do skupin
 • skladby: vybrané skladby z titulů Kouzlo chrámu, Křtinské vytubování a další
 • cíl: trubačům, kteří chtějí složit I. Kategorizační zkoušku Praktický trubač, pomoci rozvinout trubačské dovednosti a solidně zvládnout Desatero, ostatním trubačům rozšířit repertoár a zlepšit techniku hry
 • cena: 2.200 Kč
 • kapacita: společně se skupinou koncertní trubači 60 míst
Koncertní trubači
(podmínkou pro účast v této skupině je složená kategorizační zk. II. stupně)
 • dvě lekce denně – jedna ve 3-4členné, druhá v 6-8členné skupině, od soboty 6.8. do pátku 12.8., výuka vždy odpoledne
 • skupinová výuka, nabízíme možnost zvolit si své spoluhráče do skupin
 • skladby: vybrané skladby z titulů Hubertská mše B dur, Hudba starých mistrů, Písničky pro trubače a další
 • cíl: rozvinout trubačské dovednosti, rozšířit repertoár, zlepšit techniku hry, zahrát si zajímavé a obtížnější skladby
 • cena: 2.200 Kč
 • kapacita: společně se skupinou hrající trubači 60 míst
Klapkové nástroje
(lesní roh, trubka, baskřídlovka, pozoun)
 • tři lekce denně od neděle 7.8. do pátku 12.8., výuka vždy dopoledne, 5-6členné skupiny
 • skladby: Brass suite (Teleman Susato), Korunovační intráda č.4, Nebeští kavalérové
 • cíl: zvládnout základní techniku hry na klapkový nástroj a hru v souboru. Tato skupina je vhodná pro trubače, kteří již hrají na lovecký roh a chtějí zkusit hru na klapkový nástroj, nebo s klapkovým nástrojem mají zkušenosti a chtějí se ve hře na něj zdokonalit.
 • cena: 2.200 Kč
 • kapacita: 15 míst
Individuální výuka
(není určeno pro trubače, kteří na LKT 2016 začnou troubit!)
 • jedna lekce denně, dva turnusy: první od pátku 5. 8. do pondělí 8. 8., druhý od úterý 9. 8. do pátku 12. 8., výuka vždy dopoledne (kromě pátku 5. 8., kdy probíhá výuka od 18:00)
 • jednoho trubače vyučuje na všech 4 lekcích stejný lektor
 • skladby: budou vybrány podle individuálních potřeb jednotlivých trubačů z 60 vybraných etud, skladeb určených pro LKT 2016, nebo dle přání samotného trubače
 • cíl: lépe zvládat techniku hry na nástroj, případně jiný cíl podle přání trubače
 • cena: za 1 čtyřdenní turnus 1.100 Kč (trubač si může zakoupit výuku v prvním i druhém turnusu)
 • kapacita: maximální počet míst v jednom turnusu je 12, celkem nabízíme tedy 24 míst. Zájemce může absolvovat případně oba turnusy, pokud se na oba přihlásí.
Společné informace
 • Všichni trubači (včetně Začínajících) mohou navštívit pět podvečerních lekcí „Souborová hra“, v určených dnech od 17:00 do 17:45 (viz Denní plán). Na těchto lekcích budeme společně nacvičovat novou skladbu, určenou pro LKT, a další skladby, které předvedeme na veřejných vystoupeních.
 • Společně (včetně Začínajících) vystoupíme na dvou veřejných koncertech.
 • Pro všechny trubače jsou určeny dvě lekce hudební teorie. Trubače rozdělíme podle znalostí do dvou skupin začínající/pokročilí a naučíme je číst noty/hlubší teoretické znalosti, které jsou potřebné pro myslivecké trubače.
 • Každý den bude mít podobný časový rozvrh – dopoledne výuka začínajících trubačů, individuálních lekcí a hry na klapkové nástroje, po obědě výuka Hrajících a Koncertních trubačů. Výukové okruhy můžete kombinovat dle své libosti, pokud se výuka nekryje.
 • Nebude chybět oblíbený program „Hraje celá rodina“, který opět povede Tomáš Kirschner. Pokud máte zájem zúčastnit se kolektivního „muzicírování“, přivezte si jakýkoliv hudební nástroj, který vlastníte a přijďte mezi nás.
 • Kurz bude ukončen v sobotu 13.8. dopoledním koncertem a v poledne slavnostním předáním Osvědčení o účasti na LKT 2016.
 • Trubači, kteří se předem nepřihlásí na výukový program Individuální výuka, ale během kurzu by přesto chtěli absolvovat samostatné individuální lekce, mohou si je přímo na kurzu zakoupit na dobu od neděle 7.8. do pátku 12.8., vždy v době od 16:00 do 16:45. Těchto lekcí je však omezený počet. Pokud máte vážný zájem o ucelenou individuální výuku, doporučujeme přihlášení na výukový program Individuální výuka.
 • Pro trubače, kteří začali s troubením v minulém roce, nebo se ještě stále při troubení necítí jistě, zařazujeme nově program „Hraje se nám lépe“. Povedou jej ve dnech neděle, úterý a středa, vždy v době od 16:00 do 16:45, dva z lektorů Petr Vacek, Matěj Vacek, Kristýna Vacková a Petr Duda. Jeho cílem je zlepšit celkovou jistotu trubačů při hraní. Program se zvláště neplatí. Přihlášení do tohoto programu proběhne přímo na kurzu.
 • V rámci LKT proběhnou tři koncerty (dva Vaše koncerty a jeden koncert lektorů), dva organizované společenské večery a ještě podnikneme jeden společný výlet, na kterém si také společně zatroubíme. Podrobnosti najdete v Denním plánu, který bude zveřejněn na těchto stránkách.
Informace k cenám a storno poplatky
 • Ceny na LKT jsou již po slevě pro členy Klubu trubačů ČMMJ, která činí 50% (neplatí pro okruh Začátečníci, kde je cena stejná pro členy i nečleny KT). Pokud přihlášený není členem KT, může do KT vstoupit vyplněním přihlášky na stránkách www.trubaci.cz nebo může vyplnit přihlášku přímo na místě konání LKT v den příjezdu na kurz. Pokud by trubač nechtěl vstoupit do KT, bude doplatek ceny řešen na místě.
 • Na LKT 2015 bude možné uplatnit rodinnou slevu. Je poskytována partnerům (tedy ne jen manželům) a jejich dětem. Výše slevy je 100 Kč na každého dalšího rodinného příslušníka.
  Příklad: 4 členná rodina, všichni přihlášeni do kategorie Hrající trubači – 1. člen 2.200 Kč, 2. člen 2.100 Kč, 3. člen 2.100 Kč, 4. člen 2.100 Kč.
 • Při omluvené neúčasti do 14 dní před zahájením kurzu vrátíme 50 % z částky za kurzovné. Pokud se nám podaří uvolněné místo obsadit, vrátíme zbylou část kurzovného podle rozsahu objednaných služeb střídajícím účastníkem.
  Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat individuální dohodou. Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí náhradníka, který si objedná stejný rozsah služeb. Pokud se účastník na kurz nedostaví, zaniká možnost vrácení jakékoliv části zaslané částky.

Případné dotazy směřujte na info@smtdolce.cz Odpoví vám některý člen našeho realizačního týmu – Kristýna Vacková, Matěj Vacek, nebo Petr Duda.

Společně jsme v Chlumu u Třeboně prožili již řadu nádherných letních týdnů. Věříme, že tato tradice bude pokračovat a těšíme se na společné setkání.

Za organizační tým LKT 2016 Petr Duda, předseda SMT