Dub 012021
 

Vytiskněte a vyplňte a zašlete Scan přihlašovacího formuláře na kontaktní adresu. Typ členství – 2. Klubové. Vše najdete zde:

https://trubaci.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/81/2021/09/Prihlaska_KT-2021-2.pdf

Uhraďte roční příspěvek 100 Kč, informace (Variabilní symbol) a číslo účtu najdete zde:

https://trubaci.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky-KT-%C4%8CMMJ.pdf

Členem KT se může stát zájemce kdykoliv, informace o uhrazení příspěvku do konce února se týká pravidelné platby.

Petr Duda