Led 042022
 

Milí přátelé,

máme za sebou další společné radostné setkáni v srdci Slezska. Dovolte mi, abych všem poděkoval za překrásný víkend, plný hudby, radosti a dobré nálady. Závěrečný koncert v kostele sv. Janů byl opravdovým svátkem hudby a krásy. Poděkování patří nejen všem účastníkům, ale také našim přátelům ze Střední školy hotelnictví, kteří se o nás jako vždy vzorně starali. Díky nim se v Opavě cítíme vždy jako doma, u svých maminek, které na naši návštěvu vždy čekaly a s láskou nám vždy podstrojovaly a opečovávaly nás…

Poděkování všem patří také za to, že jste s pečlivostí dodržovali hygienická nařízení, která nám již dlouho komplikují život. Doufejme, že se situace uklidní a z rozbouřeného moře vlnobití viru šťastně doplujeme do klidnějších vod zdraví a pohody.

Těšíme se na společná setkávání na dalších akcích, které pro vás již nyní připravujeme (Mladý trubač v rámci výstavy Natura Viva, Letní trubačský tábor ve Šluknově, LKT v Chlumu u Třeboně) a především na Česko-Slovenské soutěži v Divíně pořádané ve spolupráci obou národních klubů – KT ČMMJ a KT SR.

Další ročník ZKT v Opavě zatím nemá pevně určený termín, ale počítáme přibližně s posledním víkendem v lednu, nebo prvním víkendem v únoru 2023. Doufejme, že se situace již uklidní a náš hudební svátek nebude omezen velkými hygienickými nařízeními.

Za pořadatele „Společně myslivecky troubíme“ Petr Duda