Pro 152020
 

Milí přátelé,

v této době již bývá v plném proudu přihlašování na Zimní kurz trubačů v Opavě. Letošní rok je z pochopitelných důvodů jiný. I když termín ZKT bývá až konec ledna/začátek února, můžeme již nyní říci, že je vyloučeno, aby se kurz konal na obvyklém místě v Opavě, obvyklým způsobem. Není možné, aby se na jednom místě setkalo několik desítek lidí z různých koutů republiky a v uzavřených prostorách intenzivně provozovalo hru na dechové nástroje. I kdyby „PES“ štěkal jakýmkoliv způsobem, nebo začal například mňoukat (což při intenzitě jeho ohýbání není vyloučeno:-), nebude možné se v Opavě setkat.

Není ale vyloučeno, že se podaří uspořádat nějakou oslavnou akci v době konání ZKT distančním způsobem. Mohli bychom třeba natočit trubačská videa a sestavit z nich film, který bychom si promítli na YouTube a následně si v určeném čase zahráli vybranou skladbu. I když každý sám doma, tak všichni společně. Také je možnost použít komunikační výukovou místnost na Google a pozdravit se. Pokusme se společně vytvořit novou formu trubačské akce distančním způsobem. Prosím pište své nápady na info@smtdolce.cz nebo na petrduda@volny.cz, přivítáme rádi vaše podněty.

Přeji všem krásné prožití Vánočních svátků, šťastné vykročení do roku 2021 a především hodně zdraví a lásky.

Za obvyklý organizační tým SMTdolce všech našich trubačských akcí – Kristýna Zirhut, Matěj Vacek, Petr Vacek, Edmund Hatiar – vás zdraví Petr Duda.