Dub 172020
 

Milí přátelé,

přestože ministerstvo zdravotnictví povolilo pořádání letních táborů, po důkladné rozvaze jsem se rozhodl zrušit pořádání letošního Letního trubačského tábora ve Šluknově.

Letní trubačský tábor je hudební škola, ve které se děti učí hrát na lovecké rohy. K tomu se vzdělávají v myslivosti a to vše se děje zábavnou společenskou formou. Opatření stanovená MZ v souvislosti s koronavirem pro letní dětskou rekreaci nám jeho pořádání významně komplikují.

Denní program je postaven na zábavné společné výuce a souborových nácvicích. Nedílnou součástí jsou nejen závěrečné veřejné vystoupení za účasti místních návštěvníků a rodičů, ale také večerní „čekaná“ za doprovodu místních myslivců a každodenní přesuny městem. Podstatou tábora je setkávání dětí mezi sebou, s místní veřejností a různé společenské interakce. To vše není letos možné. Dlouho jsem také rozmýšlel, zda by šlo výukovou část přesunout do přírody, nebo při nevhodném počasí do školní tělocvičny. To by asi bylo s různými komplikacemi možné (slunce a vítr venku, velký hluk v tělocvičně), ale ubytování nemá jiné řešení a děti by se stejně stýkaly nad rámec hygienické bezpečnosti v Domově mládeže. Naše letní škola jde tedy zcela proti vydaným opatřením, která jsme povinní dodržovat.

Uvažoval jsem i o přesunutí termínu tábora na srpen, kdy již bude jasnější celková hygienická situace, ale to není reálné.

Navíc je třeba si uvědomit, že veškerá nařízení není možné na dětech vynucovat. I při nejlepší vůli by se nedala na 100% dodržet. Pokud by se virus na táboře objevil, akce by byla podle vydaného opatření okamžitě ukončena, rodiče by děti odvezli domů a všichni bychom se dostali do karantény. To by všem z prázdnin a relativního volna udělalo nepříjemné letní domácí vězení.

Proto jsem se rozhodl letošní ročník LTT zrušit. Do dnešního dne jsem přijal na účet uvedený v přihlášce 5 plateb, které dnes (neděle) vracím v plné výši. Pokud se na tomto účtu objeví další platby, které ještě k dnešnímu dni nejsou připsány, také je okamžitě vrátím. Pokud někdo poslal platbu v souvislosti s příspěvkem FKSP (nebo jiným) přímo na účet ČMMJ, prosím dejte mi vědět, platbu dohledáme a také ji samozřejmě obdržíte v plné výši zpět.

Je mi velmi líto, že se letos v létě ve Šluknově neuvidíme, ale prosím věřte mi, že je mým velkým cílem tento Letní trubačský tábor pořádat i v dalších letech.

Snažil jsem se nezrušit letošní LTT předčasně, ale zároveň nemohu s rozhodnutím příliš váhat, aby byla možnost vybrat si případně pro děti jinou náplň v tomto termínu. Věřím, že mé rozhodnutí chápete a příští rok se ve Šluknově setkáme. Přeji všem především hodně zdraví.

Petr Duda