Led 012021
 

Přátelé – kamarádi!

Na Nový rok bývá zvykem přednést poselství. Poslední dobou se vyjadřuje kde kdo, proto i já jsem chtěl mírně, v mezích zákona a pokroku přispět svou troškou, ideálně veršovanou, do mlýna.

Napadla mne však pouze následující myšlenková soustava:

Moje milá kočičko, teď si dojdu pro tričko. Pak napíši všecičko, hodně-víc-či maličko!

To se pro novoroční poselství příliš nehodí, i když PES který štěká nekouše a jsa ohnut snahou o lepší zítřky, začal již mňoukat. Proto jsem se rozhodl ustoupit od poselství, vrátit se k hudbě a VYHLÁSIT SOUTĚŽNÍ TRUBAČSKOU PŘEHLÍDKU!

Kdo se může přehlídky zúčastnit?

Kdokoliv kdo troubí na lovecký roh.

Jak bude přehlídka probíhat?

Distančně.

Jak jsem si to vymyslel?

  1. Vezměte svůj nástroj (hudební) do přírody a na místě, které považujete za nejkrásnější, natočte jako video na svůj telefon jednu skladbu, která se vám líbí. Parametry skladby nejsou nikterak určeny. Snad pouze tím, abyste byli schopni ji dohrát do konce. Hrajte, zpívejte, kryjte, klapkujte, v jednom, či více hlasech.
  2. Skladbu pošlete e-mailem na petrduda@volny.cz , nebo přes WhatsApp na 777 846 757.
  3. Já skladby seřadím do jednoho filmu a v sobotu 30. ledna pověsím na YouTube.
  4. Pokud souhlasíte se zveřejněním svého jména, ve videu se představte. Pokud nesouhlasíte, zvolte přezdívku (třeba jméno bez příjmení), se kterou se představte. Pod uvedeným jménem, nebo přezdívkou, budete zařazeni do seznamu pro hodnocení.

Porota, hodnocení

Každý, kdo pošle své video, bude zároveň porotce. Každé video (i to svoje) ohodnotí do připravené interaktivní tabulky body v určeném rozpětí. Tabulka bude zveřejněna současně s filmem. Hodnotit bude jediné kriterium – celkový dojem. Vyhraje ten, jehož video se bude prostě nejvíce líbit. Podrobnosti najdete na www.SMTdolce.cz Já společně s Martinem Karbanem a naším kamarádem Excelem body v tabulce seřadíme a zveřejníme.

Co když vyhraje víc videí?

Pak o vítězi rozhodne druhé kolo, kde se promítnou již pouze snímky na prvním místě se stejným počtem bodů.

Co získá vítěz(ka)?

Nehynoucí obdiv nás všech.

Proč to všechno děláme?

Protože máme rádi myslivecké troubení a myslivecké trubače. Protože nám všem chybí naše setkávání. Protože hudba je krásná. (Chybějící doplňte sami).

PF 2021. Petr Duda, český trubač.