Led 092021
 

Přátelé – kamarádi!

Již se nám krásně rozbíhají přípravy na první Soutěžní trubačskou distanční přehlídku (dále STDP). Uvádím některé doplňující informace, které jsem (samozřejmě pro vaše dobro) v minulém příspěvku neuvedl. Nemyslete si, že jsem na ně zapomněl 🙂

Především zdůrazňuji, že přehlídky se může zúčastnit kdokoliv, malý, velký, jako já, tenký, aktivní trubač s Kategorizační zkouškou, praktický trubač troubící doposaváde výhradně při loveckých příležitostech i pravidelný účastník vzdělávacích kurzů a klubových soutěží. Hudební nástroje by měly být jakékoliv lovecké rohy (L, B, KaBO, KaLe, Es, Lídl, Amati, HH, G4M…*). Neznamená to, že je zakázáno jejich hru doprovodit na jakýkoliv jiný hudební nástroj. Skladby, které zašlete, mohou být z hudebního archivu České lovecké hudby, nebo na místě zkomponované. Prostě, zcela bez omezení.

Je možné tato vystoupení ohodnotit v jediné soutěžní kategorii?

Není. Proto bude soutěžní porota hodnotit nejen trubačské výkony, ale celkový dojem. Vyhraje tedy nikoliv trubač, který přesně v rytmu podle obvyklého zápisu předvede obecně uznávanou loveckou skladbu, ale ten, který se vám bude nejvíce líbit. Třeba pro atmosféru, která na vás z videa dýchne, pro spojení lovecké hudby s překrásným koutem naší české (nebo slovenské) přírody, nebo prostě pro své krásné modré oči 🙂

Porota, hodnocení

Právě z důvodů absence jakýchkoliv předem stanovených hodnotitelských kritérií se poroty může zúčastnit každý, kdo do soutěže zašle své video. Také platí, že bude hodnotit každou uvedenou skladbu, i tu svou, do předem připravené interaktivní tabulky, kterou najdete na stránkách www.SMTdolce.cz (Mimochodem /pro ty mladší BTW/ zkratka SMT znamená Společně Myslivecky Troubíme).

Tak vezměte svůj nástroj do přírody a na místě, které považujete za nejkrásnější, natočte jako video na svůj telefon jednu skladbu, která se vám líbí. Video pošlete e-mailem na petrduda@volny.cz , nebo ideálně přes WhatsApp na 777 846 757.

Skladby si promítneme v sobotu 30. ledna na YouTube. Abych stihl připravit film, uzávěrka příjmu videí je neděle 24. ledna odpoledne, v 16:07 hodin (to uvádím pro případné puntičkáře, kteří jen těžko rozumí mé rozevláté umělecko – průmyslové duši:-))).

GDPR

Pokud souhlasíte se zveřejněním svého jména, ve videu se představte. Pokud nesouhlasíte, zvolte přezdívku (třeba jméno bez příjmení), se kterou se představte. Pod uvedeným jménem, nebo přezdívkou, budete zařazeni do seznamu pro hodnocení. Pokud neučiníte nic z uvedeného, vaše video bude zařazeno pod prostým pořadovým číslem.

Co získá vítěz(ka)?

Nehynoucí obdiv nás všech. Dále si může ještě domluvit případné plnění dle svých představ, zabezpečené z řad svých nejbližších.

Proč to všechno děláme?

Protože máme rádi myslivecké troubení a myslivecké trubače. Protože nám všem chybí naše setkávání. Protože hudba je krásná. (Chybějící doplňte sami).

Nechť žije a vzkvétá STDP!

Petr Duda, český trubač, zařazením učitel a lektor, povahou klaun.

 

*Vysvětlivky: Lesnice (slovensky B Roh, nebo Roh, nebo Lesný roh ((což je nesprávně, protože lesní roh je klapkový nástroj, melduji to již 15 let, ale furt si to někteří pletou :-))), Borlice (slovensky Lesnica), Kapesní Borlice (slovensky Vrecková lesnica), Kapesní Lesnice (slovensky vreckový roh), Es roh, Lídl – výrobce hudebních nástrojů v Brně s ředitelstvím v SNR, Amati – výrobce hudebních nástrojů v Kraslicích a v Hradci Králové, Hans Hoyer – výrobce hudebních nástrojů v bývalé NDR, Gear 4 Music internetový prodejce nástrojů s původem v Asii

Pokud jsou některé údaje nepřesné, tak jsem se spletl. Případné stížnosti laskavě směřujte na nejbližší lampárnu, případně lampáreň 🙂