Úno 012023
 

Povinná skladba – Petr Vacek, úprava, Trubači vytrubují u kapličky, noty najdete zde: https://www.smtdolce.cz/wp-content/uploads/2023/03/TRUBACI_U_KAPLICKY_MLADY_TRUBAC.pdf

výukové nahrávky:

1. hlas borlice: https://www.smtdolce.cz/wp-content/uploads/2023/03/kaplicka_borlice_1.mp3

1. hlas lesnice: https://www.smtdolce.cz/wp-content/uploads/2023/03/kaplicka_lesnice_1.mp3

2. hlas borlice: https://www.smtdolce.cz/wp-content/uploads/2023/03/kaplicka_borlice_2.mp3

2. hlas lesnice: https://www.smtdolce.cz/wp-content/uploads/2023/03/kaplicka_lesnice_2.mp3

 

Vážení příznivci lovecké hudby, milí mladí trubači, učitelé a lektoři!

Letos v květnu opět proběhne výstava Natura Viva a s ní spojený jedenáctý ročník soutěže Mladý trubač. Soutěž pořádá Klub trubačů ČMMJ a je určena mladým trubačům ve věku do osmnácti let včetně. Podmínkou účasti je členství v Klubu trubačů ČMMJ. Na webu www.trubaci.cz v sekci členství získáte potřebné informace pro vstup do Klubu trubačů.

Jak bude soutěž Mladý trubač probíhat?

První soutěžní kolo, ve kterém soutěžící zahrají povinnou skladbu, proběhne distanční formou. Ze zaslaných videí sestavíme soutěžní vystoupení, které posoudí odborná porota. Na Natuře Vivě pak proběhne Velké finále. Soutěžící zahrají svou volitelnou skladbu, kterou bude hodnotit nejen odborná porota, ale také se do hodnocení zapojí posluchači.

Termín zaslání soutěžních videí

 • Soutěžní videa zasílejte nejpozději do 1. 5. 2023 na adresu mladytrubac@seznam.cz

Termín vyhlášení výsledků

 • Výsledky soutěže Mladý trubač budou vyhlášeny v rámci výstavy Natura viva ve čtvrtek 25. května 2023 v čase mezi 10:00 hodin až zhruba 14:00 hodin (bude upřesněno na webových stránkách www.SMTdolce.cz a www.trubaci.cz ).

Vstup na výstaviště

Soutěžící trubač plus jeden člen jeho doprovodu budou mít v den vyhlášení soutěže vstup na výstaviště v Lysé nad Labem zdarma.

Pravidla soutěže

 • Soutěž je pořádána pro trubače na lovecké rohy bez strojiva v ladění B (lesnice a borlice).

 • Soutěže se mohou zúčastnit trubači ve věku do 18 let včetně, spodní věková hranice není omezena.

 • Soutěž je pořádána pro sólisty a pro soubory trubačů. Za sólistu se považuje jeden trubač, za soubor se považují dva a více trubačů.

Distanční forma soutěže

 • Každý soutěžící soubor nebo jednotlivec vytvoří jedno video, na kterém předvede pouze povinnou skladbu. Volitelnou skladbu soutěžící předvedou veřejně v den vyhlášení výsledků na výstavišti v Lysé nad Labem.

 • Nahrávka musí obsahovat obraz i zvuk.

 • Na videu se soutěžící krátce představí.

 • V doprovodném textu k nahrávce uveďte telefonní kontakt na soutěžícího, nebo jeho zákonného zástupce a také na jeho pedagoga (učitele hudby, lektora). V případě dotazů kontaktujte člena rady KT Martina Karbana na telefonu 723 680 168, nebo na výše uvedeném e-mailu.

Povinná skladba

 • Petr Vacek – Trubači vytrubují u kapličky z Cepských fanfár. Jedná se o upravenou verzi skladby, noty a výukovou nahrávku povinné skladby najdete v časopisu Myslivost (dubnové číslo), na www.SMTdolce.cz a na www.trubaci.cz

Rozdělení hlasů v povinné skladbě

 • U souborů je povinné předvést oba dva hlasy. Rozdělení hlasů v případě smíšených souborů (lesnice + borlice) je na soutěžících.

 • Sólista si může vybrat libovolný hlas.

Volitelná skladba

 • Její výběr není omezen.

 • Ve volitelné skladbě je povolena technika krytí i zpěv.

Porota

 • Porota bude tvořena odbornými pedagogy, nebo lektory hudby.

 • Porota bude hodnotit body od 1 (nejslabší) do 10 (nejlepší).

 • Porota hodnotí každou skladbu každého soutěžícího zvlášť.

 • Pořadatel seznámí předsedu poroty s výsledky a vyhlásí:

1) vítěze v kategorii souborů, 2) vítěze v kategorii sólistů, 3) absolutního vítěze.

 • Absolutním vítězem se stane ten soubor nebo sólista, který v součtu obdrží nejvíce bodů.

 • Porota může udělit i další ceny.

 • V případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty.

 • Pořadatel po soutěži zveřejní na www.SMTdolce.cz hodnotitelskou tabulku a soutěžní videa povinné skladby.

Poplatek, ceny

 • Každý soutěžící uhradí pořádající ČMMJ za účast v soutěži poplatek 200 Kč.

 • Poplatek zašle zástupce souboru jako jednu částku za celý soubor do termínu 1. 5. 2023 na účet ČMMJ (číslo účtu 6630011/0100, v.s. 103, konstantní symbol 0308, Poznámka k platbě MT jméno (např. MT Jan Novotný).

 • Každý soutěžící obdrží odznak a účastnický list.

 • Vítězný sólista a soubor obdrží pohár pro vítěze kategorie.

 • Absolutní vítěz bude uveden na velkém poháru pro vítěze, který je vystaven v sídle ČMMJ a obdrží jeho zmenšenou kopii.

 • Soutěžící mohou obdržet i další ceny.

Podrobné informace jsou uvedeny na webu www.SMTdolce.cz a odkaz na www.trubaci.cz

Za pořádající Klub trubačů ČMMJ Martin Karban, za SMT Petr Duda