Pro 202018
 

Milí trubačští přátelé,

dovolte mi, abych vám všem poděkoval za přenádherné společné dílo, které jsme vytvořili v Opavě. Jsem nadšen vaším zájmem, umem, hudebností a zanícením pro naši společnou zálibu.

Čas, který společně trávíme, patří k nezapomenutelným okamžikům v našich životech.

Díky a těšíme se na další společné tóny.

Za pořadatele ZKT Opava 2019 Petr Duda