Úno 272022
 

PODROBNOSTI – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Milí mladí soutěžící,

vyhlášení výsledků proběhne jak již bylo avizováno ve čtvrtek 26. května na výstavišti v Lysé nad Labem, v rámci výstavy Natura Viva. Sraz soutěžících bude v 11:00 hodin u vnitřního pódia. Soutěžící si sebou vezmou své hudební nástroje lesnice a borlice, součástí vyhlášení vítězů bude náš společný koncert. Hrát budeme všichni dohromady povinnou skladbu Francouzský pochod, jednotliví soutěžící si budou moci zahrát své volitelné skladby a společně si také zahrajeme výběr z Desatera prof. A. Dyka ( Vítání, Začátek honu, Přestávku, Konec honu, Halali), případně další skladby, které si zkusíme na zkoušce od 11:00. Samotné slavnostní vyhlášení proběhne později, kolem 13 hodiny.

Vstup na výstaviště – bočním vchodem pro vystavovatele a personál, vrátnému u závory řeknete, že jdete na vyhlášení soutěže Mladý trubač, ukážete svůj hudební nástroj, který je vstupenkoou pro účinkujícího a jednoho dospělého jako doprovod.

Oblečení – slavnostní myslivecké, pokud na hraní potřebujete pulty a noty je to možné, ale musíte si je sami donést.

Pro případné informace volejte Martina Karbana 723 680 168, nebo Petra Dudu 777 846 757.

Těšíme se na vás. Za organizátory soutěže Petr Duda 

 

Vážení příznivci lovecké hudby, milí mladí trubači, učitelé a lektoři!

Letos v květnu opět proběhne výstava Natura viva a s ní spojená pravidelná soutěž Mladý trubač. Soutěž pořádá Klub trubačů ČMMJ a je určena mladým trubačům ve věku do sedmnácti let včetně. Podmínkou účasti je členství v Klubu trubačů ČMMJ. Na webu www.trubaci.cz v sekci členství získáte potřebné informace pro vstup do Klubu trubačů.

Jak bude soutěž Mladý trubač probíhat?

Po loňských zkušenostech a kladných ohlasech na soutěž jsme se rozhodli pokračovat podobným způsobem, tedy distanční formou soutěže, tentokrát ale s veřejným vyhlášením výsledků. Ze zaslaných videí sestavíme kompletní soutěžní vystoupení, které bude předloženo odborné porotě. Porota bude složená z učitelů hudby a lektorů mysliveckého troubení soutěžících žáků. Konečné pořadí bude zveřejněno na Natuře vivě, kde se všichni sejdeme a zahrajeme na koncertě spojeném s vyhlášením výsledků.

Termín zaslání soutěžních videí

 • Soutěžní videa zasílejte nejpozději do 1. 5. 2022 na adresu mladytrubac@seznam.cz

Termín vyhlášení výsledků

 • Výsledky soutěže Mladý trubač budou vyhlášeny v rámci výstavy Natura viva 26. května 2022 v čase mezi 10:00 hodin až zhruba 14:00 hodin (bude upřesněno).

Vstup na výstaviště

Soutěžící trubač plus jeden člen jeho doprovodu budou mít v den vyhlášení soutěže vstup na výstaviště v Lysé nad Labem zdarma.

Pravidla soutěže

 • Soutěž je pořádána pro trubače na lovecké rohy bez strojiva v ladění B (lesnice a borlice).
 • Soutěže se mohou zúčastnit trubači ve věku do 17 let včetně, spodní věková hranice není omezena (platí ke dni 26.5.2022).
 • Soutěž je pořádána pro jednotlivce i pro soubory trubačů.
 • Za soubor se považují dva a více trubači, za sólistu se považuje jeden trubač.

Distanční forma soutěže

 • Každý soutěžící soubor nebo jednotlivec vytvoří dvě samostatná videa:

1) povinnou skladbu, 2) volitelnou skladbu.

 • Nahrávky musí obsahovat obraz i zvuk.
 • Na každém videu se soutěžící krátce představí. U volitelné skladby k tomu uvede autora a název.
 • Na každém videu bude soutěžící v záběru po celou dobu slovního představení a svého výkonu. V případě souborů je možné pohybovat kamerou kvůli zabrání celého tělesa. Video je určeno pro soutěžní vystoupení. Není vhodné představovat okolní prostor na úkor hudebního vystoupení.
 • V doprovodném textu k nahrávce uveďte telefonní kontakt na soutěžícího, nebo jeho zákonného zástupce a také na jeho pedagoga (učitele hudby, lektora). V případě dotazů kontaktujte člena rady KT Martina Karbana na telefonu 723 680 168, nebo na výše uvedeném e-mailu.

Povinná skladba – Petr Vacek – Francouzský pochod

Rozdělení hlasů v povinné skladbě

 • Sólista hraje první hlas.
 • U smíšených souborů (lesnice + borlice) je rozdělení do obou hlasů na soutěžících. V souboru ale musí zaznít oba hlasy.

Volitelná skladba

 • Její výběr není omezen.
 • Ve volitelné skladbě je povolena technika krytí i zpěv.
 • Trubači soutěžící v kategorii sólistů by měli zvolit ve vícehlasé skladbě melodický hlas.

Porota

 • Porota bude tvořena všemi pedagogy, kteří vyšlou své žáky do soutěže a budou mít zájem se činnosti v odborné porotě zúčastnit.
 • Pedagogy bude po obdržení nahrávek kontaktovat Martin Karban a domluví s nimi podrobnosti účasti v porotě.
 • Porada a školení poroty proběhnou online v dostatečném termínu před soutěží.
 • Porota bude hodnotit body od 1 (nejslabší) do 10 (nejlepší).
 • Porota hodnotí každou skladbu každého soutěžícího zvlášť.
 • Pořadatel seznámí předsedu poroty s výsledky a vyhlásí:

1) vítěze v kategorii souborů, 2) vítěze v kategorii sólistů, 3) absolutního vítěze.

 • Absolutním vítězem se stane ten soubor nebo sólista, který v součtu obdrží nejvíce bodů.
 • Porota může udělit i další ceny.
 • V případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty.
 • Pořadatel po soutěži zveřejní na www.SMTdolce.cz hodnotitelskou tabulku.

Poplatek, ceny

 • Každý soutěžící uhradí pořádající ČMMJ za účast v soutěži poplatek 200 Kč.
 • Poplatek zašle zástupce souboru jako jednu částku za celý soubor do termínu 1. 5. 2022 na účet ČMMJ (číslo účtu 6630011/0100, v.s. 103, konstantní symbol 0308, Poznámka k platbě MT jméno (např. MT Jan Novotný).
 • Každý soutěžící obdrží odznak a účastnický list.
 • Vítězný sólista, soubor obdrží pohár pro vítěze kategorie.
 • Absolutní vítěz bude uveden na velkém poháru pro vítěze, který je vystaven v sídle ČMMJ a obdrží jeho zmenšenou kopii.
 • Soutěžící mohou obdržet i další ceny.

Podrobné informace jsou uvedeny na webu www.SMTdolce.cz a odkaz na www.trubaci.cz

Za pořádající Klub trubačů ČMMJ Martin Karban.