Lis 292020
 

Milí přátelé,

Dlouho jsem přemýšlel, zda je vhodné uspořádat soutěž pro všechny mladé trubače bez rozdílu, nebo zda ji rozdělit na různé věkové i nástrojové kategorie. Nemůžeme při nejlepší vůli dosáhnout absolutní spravedlnosti. Vždy bude někdo mladší, méně zkušený, bude hrát složitější nebo jednodušší volitelnou skladbu a startovní pořadí nebude pro všechny soutěžící stejně spravedlivé. Rozhodl jsem se spoléhat na zkušenosti a přehled našich porotců. Proto byla všechna soutěžní vystoupení posuzována v jediné kategorii a seřazena v abecedním pořadí podle jmen soutěžících.

Je velikým přínosem a životní zkušeností menších a začínajících, že se dokáží postavit v soutěži starším a zkušenějším. A nejen postavit, ale také se ctí obstát. Všechna soutěžní vystoupení byla kvalitní. Drobné nedostatky jistě každý v budoucnosti odstraní. Budeme velmi potěšeni, když si naši mladí trubači odnesou nejen pěkný pohár, ale také vědomí, že svou hrou mohou úspěšně konkurovat větším a starším trubačům.

Říká se: „Sláva vítězům, čest poraženým“! Ale soutěž Mladý trubač nemá poražených. Vítězové jsou všichni, kteří se zúčastnili.

Kliknutím na název můžete stáhnout:

Za organizátory soutěže Petr Duda.