Lis 232020
 

Soutěžní poplatek 70 Kč na soutěžícího pošlete na běžný účet ČMMJ:

6630011/0100

Jako Variabilní symbol uveďte 103

Částku pošlete jako jednu sumu za třídu a uveďte jméno učitele a počet žáků.

Pokud posíláte platbu za jednoho soutěžícího, uveďte jeho jméno.

 

Petr Duda