Lis 292020
 

Milí mladí trubači, vážení rodiče!

Dovolte mi, abych vám poděkoval za skvělou přípravu a práci, kterou jste měli s účastí na soutěži. Nebylo jednoduché naučit se obě skladby a k tomu vytvořit pěkné video. Všichni jste věnovali přípravě značné úsilí, které se zrcadlí v kvalitě zaslaných příspěvků. Všechny byly jak po hudební, tak po technické stránce velmi hezké. Samozřejmě se vše dá ještě vylepšit. K tomu najdete příležitost při příštím ročníku Mladého trubače, pokud se jej budete opět chtít zúčastnit. Gratuluji trubačům a děkuji rodičům za jejich podporu.

Zvláštní poděkování patří vašim učitelům. Bez kvalitního pedagogického vedení by žáci jen obtížně dosahovali tak pěkných výsledků. Své přednosti dokázali učitelé navíc i jako porotci soutěže. Je obtížné hodnotit výkony soutěžících. Vyžaduje to nejen odborné znalosti, ale také velkorysost, protože porotci hodnotili nejen cizí, ale i své žáky. Všichni jsme si jistě přáli úspěch ve vlastních řadách, ale dokázali jsme ocenit kvalitu druhých.

 

ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍHO VIDEA NA YOUTUBE

Na této stránce bychom rádi zveřejnili kompletní soutěžní video, které jste dnes měli možnost shlédnout. Dnešní projekce se mohli zúčastnit pouze ti, kteří si stáhli vstupní kód a v tuto chvíli již video na YouTube nikdo nenajde. K trvale zveřejněnému videu však bude mít přístup kdokoliv. Proto potřebujeme váš souhlas s možností zveřejnit soutěžní videa včetně jmen a věku mladých trubačů. Také můžete souhlasit pouze se zveřejněním hry a zakázat zveřejnění jména a věku dítěte. Tyto informace bychompřípadně z videí odstranili.

Zkopírujte si prosím níže uvedený text, vyberte jednu z možností a pošlete na můj e-mail petrduda@volny.cz  Čím dříve na ně odpovíte, tím dříve video zveřejníme (nebo nezveřejníme).

 

UDĚLENÍ SOUHLASU/NESOUHLASU PETRU DUDOVI, IČ: 61004481, SE ZVEŘEJNĚNÍM SOUTĚŽNÍHO VIDEA MLADÝ TRUBAČ 2020

A) Souhlasím, aby bylo zveřejněno video, na kterém je zobrazeno soutěžní vystoupení v soutěži Mladý trubač 2020. Na videu vystupuje moje dcera/můj syn …..jméno + příjmení……….. Souhlasím také se zveřejněním jejího/jeho jména, příjmení a věku. Souhlas uděluji po dobu existence soutěže Mladý trubač.

B) Souhlasím, aby bylo zveřejněno video, na kterém je zobrazeno soutěžní vystoupení v soutěži Mladý trubač 2020. Na videu vystupuje moje dcera/můj syn …..jméno + příjmení……….. Nesouhlasím se zveřejněním jejího/jeho jména, příjmení a věku. Souhlas pro video uděluji po dobu existence soutěže Mladý trubač.

C) Nesouhlasím, aby bylo zveřejněno video, na kterém je zobrazeno soutěžní vystoupení v soutěži Mladý trubač 2020. Na videu vystupuje moje dcera/můj syn …..jméno + příjmení………..

Souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Podpis

V případě dotazů kontaktujte prosím Petra Dudu na petrduda@volny.cz  , nebo na 777 846 757

Jěště jednou všem upřímně děkuji a přeji krásné dny.

Petr Duda, ředitel soutěže