Říj 302020
 

Covid nám sice komplikuje životy, přesto letos soutěž Mladý trubač proběhne. Jak bude vypadat?

1) Soutěžící nahrají své vystoupení na telefon jako video pošlou je jako přílohu v e-mailu, nebo pomocí Úschovny na webovou adresu petrduda@volny.cz nebo info@smtdolce.cz

2) Pořadatel zveřejní v den soutěže všechna soutěžní vystoupení na volně přístupném komunikačním kanále (YouTube, nebo Instagram), kde je soutěžící i diváci shlédnou.

3) Porota složená ze všech učitelů a lektorů zúčastněných trubačů ihned po shlédnutí každé vystoupení ohodnotí a body pošle pomocí SMS pořadateli.

4) Pořadatel body zapíše a po posledním vystoupení zveřejní vítěze i výsledkovou tabulku včetně bodů.

 

Tento způsob pořádání soutěže zaručí její uskutečnění v případě jakýchkoliv hygienických opatření, protože každý účastník bude moci nahrávku vytvořit doma a tam také soutěž sledovat. Účastnické listy dostanou soutěžící e-mailem a odznaky + případně poháry jinou cestou. Podrobnosti a aktuality budou zveřejněny před soutěží na webech Klubu trubačů www.trubaci.cz a tomto webu www.SMTdolce.cz

Protože nelze zaručit možnost nácviku soutěžních skladeb v souborech, proběhne soutěž nejen pro soubory, ale také pro jednotlivce. Pokud to tedy bude možné, soutěžní skladbu nahraje celý soubor trubačů. Pokud bude výuka probíhat pouze on-line (kdy není technicky možné vyučovat soubor), trubači pošlou nahrávku do soutěže jednotlivců. Pořadatel vyhlásí nejlepší soubor i nejlepšího jednotlivce. Povinná skladba zůstává pro všechny stejná, trubač si vybere pouze hlas, který hraje i v rámci souboru. Ve volitelné skladbě není žádné omezení.

Pravidla soutěže

 • soutěž je pořádána pro trubače na lovecké rohy v ladění B (lesnice a borlice), soutěžící ale mohou použít i lesní rohy a trubky v ladění B, nesmí však používat strojivo
 • soutěž je pořádána pro jednotlivce i pro soubory trubačů
 • soutěže se mohou zúčastnit trubači ve věku do 17 let včetně
 • za soubor se považují tři trubači
 • za sólistu se považuje jeden trubač

Termín a povinná skladba

 • termín sdílení skladeb se zástupcem pořadatele je pátek 20.11.2020
 • zástupce pořadatele je Petr Duda, adresa pro sdílení (zaslání) nahrávek skladeb je petrduda@volny.cz nebo info@smtdolce.cz
 • soutěž Mladý trubač proběhne v neděli 29.11.2020, v čase od 10:00 hodin do cca 14 hodin
 • povinná skladba je z cyklu Šluknovské znělky autora Petra Vacka, část 4. Lovecký roh, vydal THOMAS MUSIC PUBLISHING PRAGUE
 • rozdělení hlasů v povinné skladbě pro soubor je předepsáno v notách, pokud se jedná o soubor složený z jednoho druhu nástrojů je rozdělení hlasů na trubačích
 • pokud trubač hrající na borlici zašle nahrávku povinné skladby jako jednotlivec, nesmí hrát hlas borlice (který hraje pouze v polovině skladby), ale musí zvolit jeden z hlasů lesnice

Volitelná skladba

 • její výběr není nijak omezen, trubači mohou hrát jakýkoliv hlas jakékoliv skladby
 • je na každém trubači aby zvážil, zda vybranou skladbou a její interpretací zaujme porotu

Distanční forma soutěže

 • každý soutěžící soubor nebo jednotlivec nahraje dvě videonahrávky – 1) povinnou skladbu, 2) volitelnou skladbu
 • pro pořízení nahrávky stačí telefon
 • nahrávka musí obsahovat obraz i zvuk
 • volitelná skladba není ničím omezena
 • na každé nahrávce se soutěžící musí ještě před hraním krátce slovně představit
 • u volitelné skladby představí slovně jejího autora i název

Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno podle termínů přijetí, zvlášť pro soubory a jednotlivce. V doprovodném textu uveďte telefonní kontakt na soutěžícího, nebo jeho zákonného zástupce a pedagoga (učitele hudby, lektora). V případě dotazů kontaktujte člena rady KT Petra Dudu na 777 846 757, nebo na výše uvedeném e-mailu.

Porota soutěže a bodování skladeb

 • porota bude tvořena všemi pedagogy, kteří vyšlou své žáky do soutěže
 • pedagogy bude po obdržení nahrávek kontaktovat Petr Duda a domluví s nimi podrobnosti
 • porada a školení poroty proběhne na Skypové konferenci večer před soutěží, kde porotci mezi sebou také zvolí předsedu poroty
 • porota hodnotí jediné kriterium celkový hudební dojem, body od 1 (nejslabší) do 10 (nejlepší)
 • porota hodnotí každou skladbu každého soutěžícího zvlášť
 • body se odevzdávají po zahrání obou skladeb pomocí jediné SMS ve tvaru: P + počet bodů, V + počet bodů na určené telefonní číslo
 • po ukončení všech soutěžních vystoupení pořadatel seznámí předsedu poroty s výsledky a vyhlásí 1) vítěze v kategorii souborů, 2) vítěze v kategorii sólistů, 3) absolutního vítěze
 • absolutním vítězem se stane ten soubor nebo sólista, který v součtu obdrží nejvíce bodů
 • v případě rovnosti bodů rozhoduje hlas předsedy poroty
 • pořadatel po soutěži zveřejní na www.trubaci.cz a www.SMTdolce.cz hodnotitelskou tabulku

Poplatek, ceny

 • každý soutěžící uhradí pořádající ČMMJ za účast v soutěži poplatek 70 Kč
 • poplatek zašle zástupce souboru jako jednu částku za celý soubor do termínu 20.11.2020 na účet ČMMJ (číslo účtu a V.S. soutěžících budou zveřejněny na webových stránkách www.trubaci.cz a www.SMTdolce.cz
 • každý soutěžící obdrží odznak
 • každý soutěžící soubor obdrží účastnický list elektronickou formou
 • soutěžící mohou obdržet i další ceny (poháry)
 • absolutní vítěz bude uveden na velkém poháru pro vítěze soutěže MT, který je vystaven v sídle ČMMJ a obdrží jeho zmenšenou kopii

Podrobné informace budou uvedeny na webech www.trubaci.cz a www.SMTdolce.cz

Moc se na soutěž těšíme.

Za pořádající Klub trubačů ČMMJ Petr Duda.