Zář 152022
 

Vážení vedoucí lektoři trubačských souborů lesnických škol ČR a SR, milí studenti,

Klub trubačů ČMMJ, ve spolupráci se SLŠ HRANICE a Klubem trubačov SR, si Vás srdečně dovoluje pozvat na 11. mezinárodní studentský seminář mysliveckých trubačů.

Setkání se koná od pátku 21.10. do neděle 23.10.2022, v prostorách SLŠ HRANICE, Jurikova 588, Hranice 753 01. Výukový program určený studentům středních lesnických škol zajišťuje Mgr. Petr Duda společně s členem Rady KT ČMMJ pro vzdělávání Martinem Karbanem. Seminář bude zaměřený na Praktickou loveckou hudbu – české a slovenské Desatero a české a slovenské Úlovky.

Informace o výuce, denní plán a pokyny k platbám:

Pro školy z ČR:

Úhrada za seminář se skládá ze dvou částí: 1. strava + ubytování, 2. výuka. Každou část je třeba zasalt na jiný účet.

1. Úhradu za ubytování dvě noci plus stravu 600 Kč + 600 Kč = 1200 Kč na účet 151744090/0600 (SLŠ HRANICE) zašle každá škola jako jednu celkovou částku za všechny své studenty. Jako Variabilní symbol uveďte telefonní číslo osoby, která provedla převod.

2. Úhradu za výuku 300 Kč na účet 102 792 8444 / 6100 (SMT) za každého přihlášeného studenta zašle každá škola jako jednu celkovou částku za všechny své studenty. Jako Variabilní symbol opět uveďte telefonní číslo osoby, která provedla převod.

Pro školy ze SR:

Jedna společná částka na stejný účet zahrnuje úhradu za ubytování + úhradu za stravu + úhradu za výuku, celkem za jednoho studenta 60 EUR na účet IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001 (účet KT SR) zašle každá škola jako jednu celkovou částku za všechny své studenty. Variabilní symbol: 2210

V úhradách je zahrnuto ubytování dvě noci, strava pátek večeře až neděle oběd, občerstvení na společenském večeru a poplatek za výuku. Cestu si zajišťuje každá škola z vlastních prostředků.

Přihlášení na seminář

V případě zájmu se studenti a všichni účastníci semináře (mimo ředitel + 1, viz pozvánka pro ředitele škol) jednotlivě závazně přihlašují do čtvrtka 30.9.2022 prostřednictvím internetového přihlašovacího formuláře na webových stránkách zde: Studentský seminář – přihlašovací formulář

Do stejného termínu je potřebné zaslat finanční úhrady za seminář na příslušné účty.

Seznam přihlášených účastníků (počet) naleznete zde: Studentský seminář – seznam přihlášených

V případě dotazů nás kontaktujte na následující telefonní čísla:

česká strana Petr Duda +420 777 846 757

slovenská strana Edmund Hatiar +421 911 311 040

Program semináře:

Pátek

do 17.00 příjezd a ubytování v Domově mládeže SLŠ HRANICE – Jungmannova ulice 616.

17.00 – 20.00 studená večeře (odeberte v jídelně školy)

18.00 – 21.00 výuka

Sobota

07.00 – 07.45 snídaně

08.00 – 08.30 slavnostní zahájení semináře

09.00 – 11.45 výuka

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 16.00 výlet – nejhlubší zatopená propast světa + NPR Hůrka, prohlídka města Hranice

16.00 – 17.45 výuka

18.00 – 18:30 večeře

19:00 – 19:45 výuka

20.00 – 23.50 společenský večer v jídelně internátu

Neděle

8:00 snídaně ve školní jídelně

10:00 přesun na místo koncertu

10:30 koncert

12:00 slavnostní zakončení semináře – aula školy

12:15 odevzdání pokojů, oběd, odjezd

Pokyny pro studenty:

Vzhledem ke společenské části semináře si studenti přivezou myslivecké uniformy, případně jiné myslivecké společenské oblečení. Výuka bude pobíhat v civilním oblečení, koncert a zakončení semináře ve společenském obleku.

S přátelskými pozdravy

Ing. Lukáš Kandler, ředitel SLŠ Hranice

Mgr. Petr Duda, předseda SMT

Martin Karban, člen Rady KT ČMMJ

Jakub Badrna, predseda KT SR