Srp 242021
 

Milí přátelé trubači – studenti středních lesnických škol!

Klub trubačů ČMMJ, ve spolupráci se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov a Klubom trubačov SR, si Vás srdečně dovoluje pozvat na 10. mezinárodní studentský seminář mysliveckých trubačů v termínu pátek 22.10. až neděle 24.10.2021, v prostorách SLŠ a SOŠ Šluknov. Výukový program určený studentům středních lesnických škol zajišťuje Mgr. Petr Duda společně s členem Rady KT ČMMJ pro vzdělávání Martinem Karbanem. Seminář bude hudebně zaměřený na Praktickou loveckou hudbu – české a slovenské Desatero a české a slovenské Úlovky.

Informace o výuce, denní plán a pokyny k platbám

Pro školy z ČR:

Úhrada za seminář se skládá ze dvou částí: 1. strava + ubytování, 2. výuka.

  1. Úhradu za každého přihlášeného studenta pro: ubytování dvě noci plus stravu (pátek večeře až neděle oběd) 400 Kč + 560 Kč = 960 Kč na účet 152 671 241 / 0600 (SLŠ Šluknov) zašle každá škola jako jednu celkovou částku za všechny své studenty. Jako Variabilní symbol použijte telefonní číslo osoby, která provedla převod.

  2. Úhradu za výuku 300 Kč na účet 102 792 8444 / 6100 (SMT) za každého přihlášeného studenta zašle každá škola jako jednu celkovou částku za všechny své studenty. Jako Variabilní symbol opět uveďte telefonní číslo osoby, která provedla převod.

Pro školy ze SR:

Jedna částka na stejný účet zahrnuje úhradu za ubytování 16 EUR + úhradu za stravu 22 EUR + úhradu za výuku 12 EUR, celkem za jednoho studenta 50 EUR na účet 165 602 1001 / 5600 (KT SR), zašle každá škola jako jednu celkovou částku za všechny své studenty. Variabilní symbol: 2210

V úhradě je zahrnuto ubytování dvě noci, strava pátek večeře až neděle oběd, občerstvení na společenském večeru a poplatek za výuku. Cestu si zajišťuje každá škola z vlastních prostředků.

V případě zájmu se studenti a všichni účastníci semináře (mimo ředitel + 1) jednotlivě závazně přihlašují do čtvrtka 30.9.2021 prostřednictvím internetového přihlašovacího formuláře na těchto webových stránkách www.SMTdolce.cz Do stejného termínu je potřebné zaslat finanční úhrady za seminář na příslušné účty.

V případě dotazů nás kontaktujte na následující telefonní čísla:

česká strana Petr Duda +420 777 846 757

slovenská strana Edmund Hatiar +421 911 311 040

Program semináře:

Pátek 22.10.2021

do 17.00 příjezd a ubytování v Domově mládeže Sukova 829, Šluknov

17.00 – 20.00 studená večeře (odeberte v jídelně školy)

18.00 – 21.00 výuka

Sobota 23.10.2021

07.00 – 07.45 snídaně

08.00 – 08.30 slavnostní zahájení semináře

09.00 – 11.45 výuka

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 16.00 výlet na nejsevernější místo ČR – klášter Rumburk

16.00 – 17.45 výuka

18.00 – 18:30 večeře

19:00 – 19:45 výuka

20.00 – 23.50 společenský večer v jídelně školy

Neděle 24.10.2021

08.00 – 08.45 snídaně

09.00 – 09.45 výuka

10.00 – 10.30 společný přesun na místo koncertu

10.30 – 11.30 koncert

12.00 – 12.15 slavnostní ukončení semináře

12.15 předání pokojů, oběd, odjezd

Pokyny pro studenty:

Vzhledem ke společenské části semináře si studenti přivezou myslivecké uniformy, případně jiné myslivecké společenské oblečení. Výuka bude pobíhat v civilním oblečení, koncert a zakončení semináře ve společenském obleku.

S přátelskými pozdravy v Praze a v Šluknově 23.8.2021

Mgr. Bc. Rudolf Sochor, ředitel SLŠ Šluknov Martin Karban, člen Rady KT ČMMJ Mgr. Petr Duda