Srp 152021
 

Vážení trubači, milí přátelé!

V sobotu skončil sedmnáctý ročník Letního kurzu trubačů. Dovolte mi ještě jednou poděkovat za překrásný společný hudební týden. Prožili jsme nádherný čas pohody, radosti, společného muzicírování a zábavy. Děkuji  všem účastníkům, lektorům, představitelům městysu Chlum u Třeboně i obce Cep za společné úsilí, které jsme všichni našemu dílu věnovali.

Již dnes s naději a optimismem vyhlížíme příští léto. Pokud nám bude osud nakloněný, opět se společně sejdeme v Chlumu u Třeboně a v Žíteči v termínu 6. – 13. srpna 2022 při pořádání osmnáctého ročníku LKT. Pokud se nic významného nezmění, budeme jeho obsah směřovat k individuální výuce a výuce menších souborů v Chlumu u Třeboně. V sále kulturního domu v Žíteči bychom měli výuku větších skupin, společných nácviků a prostor pro velké společenské akce (taneční zábavu a společenský večer).

Se smutkem v duši se s vámi a s letošním LKT loučíme, ale s optimismem a s úsměvem se těšíme na další setkání (Oslava výročí narození prof. A. Dyka v Řícmanicích, Mezinárodní studentský seminář, Myslivecké vánoce v Rudolfinu, Zimní kurz v Opavě, Mladý trubač, Letní tábor ve Šluknově, LKT 2022…) Podrobnosti se jako vždy dozvíte na těchto stránkách www.SMTdolce.cz (Společně myslivecky troubíme sladce).

Krásný zbytek léta a pevné zdraví.

Za pořadatele LKT Petr Duda