Bře 132023
 

Chcete se naučit troubit, nebo se v troubení zdokonalit a zároveň prožít dovolenou v malebné krajině jižních Čech? Přihlaste se na devatenáctý ročník Letního kurzu trubačů, který proběhne od 5. do 12. srpna v Chlumu u Třeboně. Přijeďte sami, nebo s sebou vezměte své blízké a společně zažijeme týden plný hudby, zábavy a radosti ze života.

Jaký bude letošní ročník?

Pro trubače je připravena výuka v menších i větších skupinkách, případně je nad rámec kurzu možné zvolit i individuální výuku. Jako vždy budou připraveny společné nácviky všech zúčastněných trubačů včetně začínajících, společenské akce jako je koncert lektorů, výlet za perlami jižních Čech, koncertní večer nazvaný podle občerstvení po koncertě „Buřtík“, slavnostní společenský večer na přivítanou a taneční zábava. Na výuku se trubači mohou přihlásit do jednoho ze čtyř výukových okruhů: Začínající trubači, Hrající trubači, Koncertní trubači a Klapkové nástroje. Úhrada za výuku v každém okruhu je 4 000,- Kč. Výukové okruhy není možné kombinovat, výuka se časově překrývá. V úhradě kurzovného je zahrnutá výuka hry a vstup na doprovodné programy pro člena kurzu i jeho rodinné příslušníky.

Rodinná sleva na kurzovném

Organizátor LKT poskytuje z úhrady kurzovného Rodinnou slevu. Pokud se na LKT přihlašuje více členů jedné rodiny (uznáváme jakoukoliv formu rodinného soužití), první přihlášený hradí plnou cenu, druhý přihlášený z jedné rodiny hradí 50% kurzovného a každému dalšímu přihlášenému rodinnému příslušníku (třetímu, čtvrtému) je na kurzovném poskytnuta sleva 100%, neplatí tedy nic. Tato sleva je však poskytována pouze členům Klubu trubačů ČMMJ. Pokud není zájemce členem, je vhodné do KT ČMMJ vstoupit. Přihlášení je možné kdykoliv, elektronicky, nebo osobně přímo na LKT. Podrobnosti najdete na webu Klubu trubačů zde https://trubaci.cmmj.cz/clenstvi/ Klubový příspěvek je 100 Kč za rok.

Ubytování a strava

Organizátoři LKT zajišťují pouze výuku a společenský program LKT. Ubytování a stravu si každý účastník musí zajistit sám. Chlum u Třeboně je známé rekreační středisko, kontakty na ubytování je možné vyhledat obvyklým způsobem (Google – Ubytování v Chlumu u Třeboně…).

Program a cíle jednotlivých výukových okruhů

1) Začínající trubači
Určeno pro trubače, kteří začínají s troubením prvně v životě, nikdy na žádný hudební nástroj nehráli, nebo mají zkušenost s jinými hudebními nástroji, než plechovými, případně již sami zkoušeli neúspěšně na lesnice nebo borlice hrát. Přihlášeným položíme základy nutné k ovládání nástroje – vytvořit tón, nasazovat jej jazykem, zvládnout střídání dvou/tří tónů a pokusit se zahrát ve zjednodušené formě základní myslivecké signály, které jsou určeny pro troubení na honu. Zájemcům v této skupině, kteří nevlastní lesnici nebo borlici, po dobu LKT zapůjčíme zdarma nástroj.
2) Hrající trubači
Určeno pro trubače, kteří hrají již alespoň na třech tónech (g1 – c2 – e2) a jsou na nich schopni zahrát Desatero Dykových signálů. Přihlášeným trubačům, kteří chtějí složit První Kategorizační zkoušku Praktický trubač zdehttps://trubaci.cmmj.cz/kategorizacni-zkousky/   pomůžeme rozvinout trubačské dovednosti nutné k jejímu úspěšnému zvládnutí, ostatním trubačům rozšíříme repertoár a zlepšíme techniku hry.
3) Koncertní trubači
Určeno pro trubače, kteří již mají složenou Kategorizační zkoušku druhého stupně, nebo se k jejímu složení chystají na konci kurzu. Cílem je rozvinout trubačské dovednosti, rozšířit repertoár, zlepšit techniku hry, zahrát si zajímavé a obtížnější skladby i rozvíjet se ve zpěvu, který je součástí KZ II. stupně.
4) Klapkové nástroje
Určeno pro trubače, kteří touží zvládnout techniku hry na klapkový nástroj v souboru. Skupina je vhodná pro ty, kteří již hrají na klapkové nástroje (lesní roh, trubku, baskřídlovku, pozoun), nebo s nimi mají první zkušenosti a chtějí se ve hře zdokonalit.

Vyučování probíhá ve skupinách tak, aby skladby byly co nejlépe zvládnuté a trubači se při výuce cítili co nejlépe. Pravidelně se koná také nácvik Tutti = všech zúčastněných dohromady, včetně Začínajících trubačů. Začínající budou společně s ostatními hrát vhodně upravené hlasy tak, aby je dokázali zvládnout a cítili se ve společnosti zkušenějších trubačů spokojeně. Nastudované skladby pak společně předvedeme na veřejných vystoupeních.

Hudební teorie

Mimo praktického hraní proběhne také výuka Hudební teorie, která je nutná pro zvládnutí přečtení a porozumění notového zápisu studovaných skladeb. Zájemce rozdělíme podle znalostí do dvou skupin (začínající/pokročilí) a během dvou lekcí je naučíme číst základní noty, pomlky, dynamiku a další teoretické znalosti, které jsou potřebné pro myslivecké trubače.

Volný čas s rodinou

Každý účastník LKT si bude moci naplánovat svůj čas podle toho, zda se chce intenzivně věnovat výuce, nebo zda chce rozdělit svůj čas mezi hudbu a své blízké. Mimo výuku probíhá řada společenských akcí, na které jsou všichni účastníci i jejich rodinní příslušníci srdečně zváni. Jejich seznam najdete v Denním plánu na webu www.SMTdolce.cz.

Jak se přihlásit?

Přihlášení je možné pomocí elektronického formuláře zde:https://www.smtdolce.cz/lkt-2023-prihlasovaci-formular/   Přihlášením si místo na LKT pouze rezervujete. Zajištěné jej budete mít až po úhradě kurzovného, do 30. května. Abychom vyhověli nařízení GDPR, každý účastník si v přihlášce zvolí svou přezdívku, pod kterou své přihlášení najde ve zveřejněném seznamu. Po odeslání přihlášky každému přijde automaticky potvrzení o přihlášení. Věnujte prosím nejen pozornost své správně uvedené e-mailové adrese. Pokud v poště odpověď obratem nenajdete, proveďte laskavě kontrolu spamů.

Přihlášení dětských trubačů na LKT

Program výuky na LKT není primárně koncipován pro dětské trubače. Za děti nemůžeme převzít při výuce a společenských akcích odpovědnost. Výuka je navíc poměrně intenzivní a pro děti náročná. Právě z těchto důvodů pořádáme pro děti hned na začátku prázdnin jinou výukovou akci – Letní trubačský tábor ve Šluknově. Informce o něm najdete zde:  https://www.smtdolce.cz/letni-trubacsky-tabor-ve-sluknove-2023/ Pokud chcete dítě na Letní kurz trubačů v Chlumu u Třeboně přesto přihlásit, je nutné se se mnou nejprve spojit telefonicky na 778 059 787.

Účastníci LTT Šluknov na LKT v Chlumu

Pokud se do Chlumu budou chtít přihlásit děti, které absolvovaly letošní Letní trubačský tábor ve Šluknově, je třeba je také přihlásit pomocí elektronického přihlašovacího formuláře. Bude jim však poskytnuta sleva 100% na kurzovném. Vzhledem k tomu, že budou mít za sebou táborovou výuku, program kurzu zvládnou. Navíc se předpokládá na LKT účast jejich rodičů, které za ně mají odpovědnost.

Těšíme se na společné chvíle pohody a hudby. Za organizátory LKT Petr Duda