Kvě 052021
 

Milí přátelé, trubači,

náš tradiční Letní kurz trubačů se pomalu blíží, letos je naplánovaný na termín 7. – 14. 8. Rádi bychom Vám představili aktuální informace k jeho organizaci a k přihlašování na kurz.

Jelikož letos nebude možné výuku uskutečnit v tradiční formě a na tradičním místě v ZŠ v Chlumu u Třeboně, hledali jsme jiné řešení a podařilo se nám zajistit pro výuku prostory v kulturním domě v obci Žíteč cca 5 km od Chlumu u Třeboně zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.9180529&y=48.9926351&z=13&source=ward&id=13451

Kulturní dům nemá tolik oddělených prostor pro výuku jako základní škola v Chlumu, proto může letos výuka probíhat pouze ve velkých skupinách. Počítáme s tím, že každá výuková skupina trubačů (viz níže) bude mít 2 lekce (2 x 45 minut) denně. Trubači budou rozděleni do následujících výukových skupin (kategorií):

Začínající – trubači, kteří chtějí začít hrát na lovecký nástroj nebo kteří s hraním začínají; zájemcům můžeme zapůjčit po dobu kurzu nástroj zdarma;

Hrající – trubači, kteří již hrají na lovecký nástroj a hrají alespoň na 3 tónech;

Koncertní – trubači, kteří složili kategorizační zkoušku II. stupně;

Klapkové nástroje – trubači, kteří hrají na trubku (příp. klapkovou borlici), lesní roh, příp. i trombon.

Jako doprovodné programy na kurzu plánujeme společnou souborovou hru, dva koncerty, výlet se společným hraním a další společenská setkání. Návrh denního programu naleznete zde: Denní plán. Je však možné, že se plánovaný program bude ještě upravovat s ohledem na aktuální opatření a možnosti.

Nemusíte se obávat, že by se měnila celá „tvář“ kurzu do budoucna. Letošní kurz je ve svém plánování přizpůsoben aktuálním možnostem a věříme, že pro příští roky budou kurzy opět pestřejší a co do jednotlivých hudebních aktivit velkorysejší.

Co se týká hudební náplně kurzu, vycházíme z toho, že většina trubačů neměla možnost si nyní delší dobu společně zahrát, a proto bychom rádi zařadili skladby, které již znáte a máte je rádi. K tomu pak doplníme i některé úplné novinky pro oživení, a to zejména z cyklu nových fanfár Petra Vacka.

Kurzovné je letos stanoveno na částku 2.200,- Kč, která je splatná do 12. 7. na číslo účtu: 1027928444/6100
IBAN: CZ3961000000001027928444, název účtu: Petr Duda. Jako VS uveďte své telefonní číslo, před které bez mezery předřadíte číslici 2 (příklad – 2777846757).

Jedná se o cenu za výuku. Ubytování a stravování si zajišťuje každý účastník kurzu samostatně. Pokud se na kurz přihlašujete s rodinnými příslušníky, první přihlášený hradí plnou cenu, každý další přihlášený rodinný příslušník (2., 3., 4…) hradí základní plnou cenu sníženou o 100,- Kč. Tato sleva je poskytována pouze členům Klubu trubačů ČMMJ. Členem se můžete stát kdykoliv elektronicky, nebo přímo na LKT, za podmínek uvedených na stránkách Klubu trubačů zde: https://trubaci.cmmj.cz/clenstvi/.

Přihlašování na kurz do jednotlivých skupin prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.smtdolce.cz bude zahájeno dne 7. 5. 2021 od 20:00 hodin.

S ohledem na aktuální epidemii koronaviru a vyvíjející se protikoronavirová opatření nejsme schopni zajistit, že kurz bude moci proběhnout, případně je možné, že podoba kurzu bude muset být výrazným způsobem upravena. Proto prosíme, až se budete rozhodovat o přihlášení na kurz, vezměte v potaz všechna rizika spojená s případným následným zrušení/omezením kurzu, která nemůžeme ovlivnit (např. již uhrazené ubytování v Chlumu po dobu kurzů).

Při zrušení kurzu vám samozřejmě vrátíme uhrazené kurzovné, resp. jeho část (pokud již budou vyhotovená skripta, odznaky atp., které vám v takovém případě zašleme), ale za jiné již provedené výdaje z vaší strany nemůžeme odpovídat. Uděláme však maximum pro to, aby se letos kurz mohl uskutečnit, abychom si opět mohli společně zamuzicírovat a užít hezké chvíle.

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že naše (společné) přání, aby kurz mohl proběhnout, bude naplněno.

Za organizátory LKT, Kristýna Zirhut