Dub 072019
 

Přihlašování do všech výukových skupin mimo Začínající trubače na LKT 2019 bylo z kapacitních důvodů ukončeno.

V případě, že máte zájem přihlásit se do skupiny Začínajících trubačů, směřujte svoji žádost na p. Petra Dudu přes e-mailovou adresu info@smtdolce.cz