Dub 082019
 

Letní kurz trubačů (dále LKT) proběhne od soboty 3. srpna do soboty 10.srpna, v budově základní školy v Chlumu u Třeboně. Bude věnován výuce hry na lovecké rohy lesnice i borlice a klapkové hudební nástroje lesní roh a trubku. Pokud by mezi nás zavítal hudebník, který hraje na baskřídlovku, pístový nebo tahový pozoun, může se přihlásit do výukové skupiny Klapkové nástroje a pro hru loveckých skladeb mu zapůjčíme lesnici, na kterou může nasadit svůj trombonový nátrubek.

LKT zahájíme sobotní výukou a společným troubením před kostelem a zakončíme v sobotu 10. srpna koncertem na tradiční slavnosti Myslivecká Třeboň a závěrečným ceremoniálem. Kromě pedagogické části kurzu, která obsahuje výuku v menších i větších skupinkách a společné nácviky všech trubačů, kteří jsou na LKT přihlášeni, proběhne také řada společenských akcí, jako je koncert lektorů, společný výlet za perlami jižních Čech, koncertní večer nazvaný „Buřtík“, slavnostní společenský večer na přivítanou a společenský večer s tancem. Pokud nám bude přát počasí, předvedeme jako novinku koncert trubačů, kteří si budou odpovídat svou hudbou přes hladinu majestátního rybníka Hejtman. Nebudou chybět ani oblíbené doplňující hudební kroužky Hraje celá rodina a Hrajeme na harmoniky.

Výukové okruhy:

  • Začínající trubači
  • Hrající trubači
  • Koncertní trubači
  • Klapkové nástroje

Cena každého výukového okruhu je 2 850,- Kč.

Jedná se o cenu za výuku. Ubytování a stravování během LKT si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

V ceně je zahrnuta výuka ve vybraném okruhu, souborová hra, hudební teorie a vstup na společenské akce pro sebe i rodinné příslušníky. Pokud se na kurz přihlašujete s rodinnými příslušníky, první přihlášený hradí plnou cenu, každý další přihlášený rodinný příslušník (2., 3., 4…) hradí základní plnou cenu sníženou o 100,- Kč. Tato sleva je poskytována pouze členům Klubu trubačů ČMMJ. Pokud není zájemce členem, je možno stát se jím kdykoliv elektronicky, nebo přímo na LKT, za podmínek uvedených na stránkách Klubu trubačů zde: http://trubaci.cz/clenove-kt/

Jaké jsou jejich cíle?

1) Začínající trubači

Cílem je naučit se tvořit tón, nasazovat jej jazykem, zvládnout střídání dvou/tří tónů a tak zahrát základní myslivecké signály, které jsou určeny pro hon. Zájemcům po dobu LKT zapůjčíme zdarma nástroj.

2) Hrající trubači

Cílem je trubačům, kteří chtějí složit I. Kategorizační zkoušku Praktický trubač, pomoci rozvinout trubačské dovednosti a procvičit hru částí Desatera, ostatním trubačům rozšířit repertoár a zlepšit techniku hry.

3) Koncertní trubači

Cílem je rozvinout trubačské dovednosti, rozšířit repertoár, zlepšit techniku hry, zahrát si zajímavé a obtížnější skladby a rozvíjet se ve zpěvu, podmínkou pro účast v této skupině je složená Kategorizační zkouška II. stupně.

4) Klapkové nástroje

Cílem je zvládnout techniku hry na klapkový nástroj v souboru. Skupina je vhodná pro trubače, kteří již hrají na klapkové nástroje (lesní roh, trubku, baskřídlovku, pozoun), nebo s nimi mají první zkušenosti a chtějí se ve hře zdokonalit.

Vyučování všech okruhů probíhá vždy v menších skupinkách. Nástroj zdarma po dobu kurzu zapůjčíme všem zájemcům z okruhu Začínající trubači. Zájemcům z jiných okruhů můžeme vyhovět výjimečně, pouze v případě že naše kapacity nástrojů tomu budou odpovídat.

K uvedené výuce bude navíc v rámci již zaplaceného kurzovného probíhat další společné „muzicírování“ a výuka základů hudební teorie:

5) Souborová hra, určena pro všechny trubače (včetně Začínajících). Pět podvečerních lekcí v určených dnech od 17:00 do 17:45. Na těchto lekcích budeme společně nacvičovat novou skladbu určenou pro LKT a další skladby, které předvedeme na dvou veřejných vystoupeních.

6) Hudební teorie. Dvě lekce, trubače rozdělíme podle znalostí do dvou skupin (začínající/pokročilí) a naučíme je číst noty i hlubší teoretické znalosti, které jsou potřebné pro myslivecké trubače.

Navíc máme připraveny tři další programy, na které je pro účastníky LKT volný vstup:

7) Hraje celá rodina – povede opět Tomáš Kirschner. Pokud máte zájem zúčastnit se, přivezte si jakýkoliv hudební nástroj, který vlastníte a přijďte mezi nás. Tomáš Kirschner si pro vás opět připraví populární skladby v úpravě pro rodinné muzicírování.

8) Hrajeme společně na akordeony – malý kurz určený pro zájemce o hru na akordeon (pianovou tahací harmoniku). Pokud se toužíte naučit základ hry a společně si zahrát několik známých písní, lektor Karel Šimek vás to naučí. Pokud již hru na akordeon ovládáte (i na jiný, než pianový systém), přivezte si vlastní nástroj. Několik málo harmonik budeme moci zájemcům zapůjčit, máte-li ale vlastní, vezměte ji.

9) Hraje se nám lépe – je určen pro ty, kteří začali s troubením v minulém roce, nebo se ještě stále při troubení necítí jistě. Povede jej Petr Vacek. Jeho cílem je zlepšit celkovou jistotu trubačů při hraní.

Přihlášení do těchto tří posledně uvedených programů proběhne v prvních dnech kurzu v kanceláři ředitele LKT.

Každý účastník LKT si bude moci naplánovat svůj čas podle toho, zda se chce intenzivně věnovat výuce, nebo zda chce rozdělit svůj čas mezi hudbu a své blízké. Ti se také nebudou na LKT nudit. Mimo výuku probíhá řada společenských akcí, na které jsou všichni účastníci srdečně zváni. Jejich seznam najdete v Denním plánu na stránkách zde: http://www.smtdolce.cz/denni-plan-lkt-2019/

V minulých letech byla zároveň se skupinou Začínajících dospělých vytvořena skupina Začínajících dětí. Protože byl o tuto skupinu, společně se skupinou Hrajících dětí značný zájem a kapacita LKT nám již nedovolovala tuto výuku dále realizovat, proběhne letos v červenci první ročník Letního trubačského tábora, který je určen pouze dětem začínajícím i hrajícím. Podrobnosti o tomto táboře najdete na našich stránkách zde: http://www.smtdolce.cz/category/tsjs/letni-trubacsky-tabor/ Kapacita tábora je maximálně 30 dětí, zatím je možno ještě několik málo míst obsadit. Pokud se na LKT budou chtít přihlásit i děti, které byly na táboře (jedná se většinou o děti trubačů, kteří se hlásí na LKT), je pro ně v přihlašovacím formuláři zvláštní kategorie s výraznou slevou. Pokud se na LKT přihlásí děti, které se z různých důvodů nemohou zúčastnit tábora, bude z nich ještě v letošním ročníku vytvořena samostatná skupina. Ta již však bude výukově zaměřena stejným směrem, jako kategorie Mírně pokročilých trubačů.

Jak se můžete na LKT přihlásit?

Jako obvykle probíhá přihlášení pomocí elektronického formuláře na našich stránkách zde: http://www.smtdolce.cz/lkt-2019-prihlasovaci-formular/ Přihlášením si místo na LKT pouze rezervujete. Zajištěné jej budete mít až po úhradě kurzovného, do 31. května. Pokud po tomto datu budou ještě volná místa, proběhne druhé kolo přihlašování až do naplnění kapacity kurzu. Kapacita LKT je 120 účastníků. Na stránkách SMT je vyvěšen seznam účastníků, kde si budou moci všichni zkontrolovat své přihlášení, i to, zda jejich platba dorazila na náš účet. Abychom vyhověli nařízení GDPR, každý účastník si v přihlášce zvolí svou přezdívku, pod kterou uvedené údaje najde.

 

Storno poplatky

  • Při omluvené neúčasti do 14 dní před zahájením kurzu vrátíme 50 % z částky za kurzovné.
  • Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat individuální dohodou. Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí náhradníka, který si objedná stejný rozsah služeb.
  • Pokud se účastník na kurz nedostaví, zaniká možnost vrácení jakékoliv části zaslané částky.

Věřím, že v srpnu prožijeme společně v Chlumu u Třeboně opět nádherný týden. Velmi se těšíme na naše hudební i společenská setkávání.

Za organizátory LKT Petr Duda