Bře 212021
 

Vážení a milí přátelé,

přihlašovací formulář pro účastníky druhého ročníku LTT je otevřen.  ČMMJ pořádá akci pro své členy. Podmínkou účasti na LTT je tedy členství v ČMMJ, respektive v Klubu trubačů ČMMJ. To lze dosáhnout on-line vyplněním formuláře na klubových stránkách https://trubaci.cmmj.cz/clenstvi/ a uhrazením ročního příspěvku ve výši 100 Kč. Bez tohoto členství se nebude možné na LTT přihlásit. I když je zatím omezeno členství k KT věkem 15 let, můžete již přihlášku podat. Pracujeme na změně stanov s možností přihlášení bez omezení věku.

Na letošním LTT nás čeká nejen zábava s výukou hudby, myslivosti a s táborovou hrou, ale máme v plánu v rámci Workshopu natočení vlastního hudebního videosnímku spojeného i s výtvarnou činností. Především se ale chceme společně bavit, smát, hrát si, troubit a zpívat. Budeme také koncertovat. Způsob veřejného předvedení naší činnosti přizpůsobíme aktuálním nařízením.

Předpokládáme, že bude nutné všechny účastníky před nástupem i v průběhu LTT testovat. Budeme se chovat podle aktuálních nařízení. Bez strachu, ale významným respektem vůči viru. Na táboře budou pravděpodobně přítomné dvě zdravotnice.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Termín: 3. – 10. 7. 2021 (sobota – sobota)

Pořadatel: ČMMJ prostřednictvím KT ČMMJ, společně se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov.

Místo: SLŠ Šluknov – školní budova a Domov mládeže.

Počet a věk účastníků:

Maximálně 40 dětí ve věku zhruba 8 – 16 let. Podmínkou je samostatnost mladších dětí a schopnost soužití s kolektivem.

Výuka troubení:

Děti budou pro výuku hudby rozděleny do tří kategorií:

  • začínající trubači – začínají prvně v životě s troubením, nikdy na žádný žesťový nástroj (trubka, lesní roh případně trombon) nehrály
  • mírně hrající trubači – již mají s troubením na lovecké rohy nebo s hrou na žesťové nástroje zkušenost, ale potřebují se zdokonalit
  • hrající trubači – solidně ovládají hru na lovecké rohy, nebo klapkové nástroje lesní roh, trubku, případně trombon a chtějí se zdokonalit a používat hru na lovecké rohy při mysliveckých ceremoniálech

Zařazení do jednotlivých kategorií provedeme předem po vzájemné domluvě tak, aby se všichni cítili příjemně a účast pro každého byla přínosem.

Hudební nástroje na které budou účastníci hrát:

Lesnice, borlice, lesní roh, trubka, případně po domluvě trombon.

Zapůjčení nástrojů:

Zájemcům, kteří nemají vlastní lesnice, nebo borlice, po dobu tábora nástroje zapůjčíme. Množství nástrojů, které máme k dispozici, je ale limitované, ideální je mít vlastní lovecký roh. Klapkové nástroje si účastníci musí přivézt vlastní. K výuce mysliveckého troubení je možné využít nejen lovecké rohy lesnice a borlice, ale i lesní roh, trubku nebo trombon. V případě dotazů ohledně zapůjčení nástrojů, nebo použití vlastních mne neváhejte kontaktovat na telefonu 777 846 757.

Náplň LTT:

Den bude rozdělen na tři části: dopolední hudební, odpolední mysliveckou a podvečerní společenskou. Součástí LTT bude táborová hra, spojená s množstvím různých praktických činností.

Přihlášky:

Přihlášení je možné pouze elektronicky, pomocí aktivního formuláře na stránkách www.SMTdolce.cz

Cena:

Kompletní úhrada za účast na LTT je 6 500 Kč. Sourozenci mohou čerpat slevu. První ze sourozenců platí plnou cenu, druhý a další uplatní slevu 2 000 Kč, hradí tedy 4 500 Kč.

V ceně je obsažena úhrada za ubytování 7 nocí, celodenní stravu od sobotní večeře v den příjezdu po sobotní oběd v den odjezdu (snídaně – svačina – oběd – svačina – večeře), úhrada za případné vstupy a dopravu na výlety během tábora a úhrada za výuku v hudební a myslivecké části. Na tábor bude možné čerpat příspěvek FKSP.

Doprava na tábor:

Bude souviset s aktuálními hygienickými opatřeními. Přijetí na tábor bude jistě spojeno s testováním. Děti se budou muset nejen prokázat platným testem s určenou dobou platnosti, ale i testovat při nástupu do kolektivu a během tábora. Bylo by ideální, aby děti dopravili do Šluknova rodiče, v určených časech. Počítáme ale také s organizováním odjezdu pro určitý počet dětí od budovy ČMMJ v Lešanské ulici v Praze a případně ještě z Brna. To stanovíme až podle počtu zájemců na základě dotazu v přihlašovacím formuláři. Doprava zpět bude organizována podobně. Podrobnosti sdělíme včas na základě přihlášek.

Kde najdete aktuální informace:

  • Přihlašovací formulář, info o dopravě, pokyny pro platbu, seznamy potřebných věcí, pokyny od zdravotníka a všechny další důležité podrobnosti o LTT budou uvedeny vždy na tomto webu.
  • Odkazy najdete na stránkách KT ČMMJ www.trubaci.cz , FB Petr Duda, FB skupina Trubačský tábor Šluknov, Instagram Klubu trubačů ČMMJ.
  • Osobní telefonický a e-mailový kontakt je: Petr Duda – 777 846 757, info@smtdolce.cz

Těšíme se na letní setkání s mladými trubači v krásném a srdečném prostředí. Myslivosti a mysliveckému troubení ZDAR!

Za organizátory LTT Petr Duda.