Bře 132023
 

Milí trubači, vážení rodiče!

Letní trubačský tábor ve Šluknově proběhne v termínu 1. až 8. července 2023, tedy od prvního prázdninového dne. Je určen pro samostatné děti a mládež ve věku zhruba 8 – 18 let. Trubači budou pro výuku hudby rozděleni do skupin Začínající – Hrající a Pokročilí trubači (v této skupině rádi přivítáme nejen zkušené hráče na lesnice a borlice, ale také hudebníky, kteří hrají již na klapkové nástroje lesní roh, trubku, baskřídlovku, nebo tahový pozoun). Každá skupina bude mít své vedoucí lektory. Začínající trubači budou mít letos pro výuku dva skvělé lektory, kteří budou mít na starost menší výukové skupiny. Také zkrátíme výukovou hodinu vždy na 30 minut a pak bude následovat 15 minut venkovní zábavná hra a následně v další čtvrthodině přestávka. Malé děti budou mít tedy mnohem větší možnost poznat hudbu ze zábavného pohledu. Protože plánujeme více hudebních lektorů i pro hrající trubače, budou i oni rozděleni do menších skupin, ve kterých se mnohem lépe mohou seznámit s loveckými a koncertními skladbami. Celý tábor tedy bude nejen naplněn výukou hudby a skladeb, které budeme opět předvádět na koncertu České myslivecké Vánoce v Rudolfinu, ale ještě více hrou a zábavou.

Výuková náplň tábora

LTT je letní hudební kurz, zaměřený především na loveckou hudbu, ale také na další umělecké směry, které vidíme v myslivosti. Nechce konkurovat Zlaté srnčí trofeji. Na LTT se věnujeme především výuce mysliveckého troubení na lesnice a borlice, ale také na různé činnosti spojené s malířstvím, výtvarnictvím i fotografií. Protože jsme hosté Střední lesnické školy, využíváme i možnost seznámit se prostřednictvím jejích pedagogů s otázkami praktické myslivosti a lesnictví. Za doprovodu místních myslivců pak navštěvujeme zajímavá lovecká místa, na kterých můžeme vidět zdejší zvěř. Garantem pořadatelství za SLŠ Šluknov je její ředitel Rudolf Sochor, garantem hudební náplně je Petr Duda.

Co mohou děti (a rodiče) očekávat od výuky hry na lesnice a borlice?

Začínajícím položíme základy hry. Co to znamená? Není možné předpokládat, že se děti za týden naučí troubit a hrát na honech. Výuka hry na jakýkoliv hudební nástroj trvá delší dobu, podle schopností a především na základě míry zapojení studenta. Po absolvování tábora je proto vhodné pokračovat s pravidelnou výukou během celého následujícího školního roku. Pak se může dostavit zřetelný pokrok.

Hrající trubači se ve hře zdokonalí. Budou se učit hrát praktické i koncertní skladby vhodné pro myslivecké ceremoniály.

Pokročilí trubači budou hrát na lovecké rohy lesnice a borlice i na klapkové nástroje (lesní rohy a trubky) zajímavé koncertní skladby určené pro slavnostní příležitosti.

Skladby veřejně předvedeme nejen na závěrečném koncertu ve Šluknově, ale také na Českých mysliveckých vánocích v Rudolfinu a dalších významných koncertech.

Pořadatelé

Letní trubačský tábor (dále LTT) pořádá ČMMJ prostřednictvím svého Klubu trubačů, ve spolupráci se Střední lesnickou školou ve Šluknově. V prostorách školy bude probíhat každodenní výuková činnost a stravování, v Domově mládeže budeme bydlet. Tábor není závislý na rozmarech počasí.

Přihláška

Přihlásit se lze pomocí elektronického formuláře zde: https://www.smtdolce.cz/letni-trubacsky-tabor-2023-prihlasovaci-formular/

Další potřebné informace najdete zde: https://www.smtdolce.cz/category/tsjs/letni-trubacsky-tabor/

Přihlašovací formulář pro LTT je již v provozu.

Cena

Výše úhrady za ubytování, stravu a výuku je stanovena na 7 500 Kč. Z dílu za výuku (zhruba polovina z uvedené částky) bude poskytnuta sourozenecká sleva: za první dítě je výše úhrady za výuku 100%, za druhé dítě 50%, za další 0%. Ubytování a stravu platí všichni přihlášení v plné výši. Přesnou částku po uplatnění případné sourozenecké slevy najdete na konci formuláře, ještě před jeho odesláním. Další důležité informace, jako např. číslo účtu, variabilní symbol i způsob uplatnění příspěvku FKSP najdete v potvrzovacím e-mailu, který k vám dorazí po vyplnění přihlášky. Tento e-mail je odesílán každému automaticky. Pokud jej nenajdete ve své poště, zkontrolujte i nevyžádanou poštu (spamy). Věnujte také pozornost správně uvedené vaší e-mailové adrese. Peníze poukazujete následně na na účet ČMMJ.

Důležité! ČMMJ pořádá LTT pro své členy. Je proto třeba, aby se každý účastník bez ohledu na věk stal členem Klubu trubačů ČMMJ. Je nutné vyplnit přihlášku do Klubu trubačů a zaplatit roční poplatek 100 Kč (pokud se tak již v letošním roce nestalo). Stejné členství bude vyžadováno i pro další trubačské akce. Informace a přihlášku do KT ČMMJ naleznete na stránkách www.trubaci.cz MENU ČLENSTVÍ. Odkazy na stránky Klubu trubačů najdete také na webu www.SMTdolce.cz menu Tábor.

Za pořadatele LTT Petr Duda