Dub 292022
 

Pokud k vám nedorazil potvrzovací mejl o přihlášení vašeho dítěte, zkontrolujte prosím spamy. Potvrzení je zasíláno automaticky, každý jej obdrží, může ale cestou „zabloudit“. Pokud jej nenaleznete, napište mi prosím na info@smtdolce.cz nebo na petrduda@volny.cz a zašlu jej znovu. V potvrzení jsou důležité údaje.

Párování plateb budu provádět během příštího týdne od 17.5. dále, jsem aktuálně služebně v zahraničí.

Způsob uplatnění příspěvku FKSP:

V případě, že budete požadovat platbu za tábor uhradit prostřednictvím FKSP, nebo jiného podnikového benefitu, spojte se nejprve s ekonomkou ČMMJ paní Ing. Ivou Dvořákovou přes telefon +420 221 592 970, která Vám poradí správnou formu platby.

Letní trubačský tábor ve Šluknově proběhne ve dnech 2. – 9. července v budově školy a v Domově mládeže Střední lesnické školy ve Šluknově.

Je určen pro děti a mládež ve věku zhruba 8 – 16 let. Rozhodující je pro menší děti samostatnost při každodenních činnostech (hygiena, oblékání, jídlo) a pro starší trubače ve věku nad 17 roků schopnost zapojit se do chodu tábora jako praktikant, nebo vedoucí trubačské, případně myslivecké skupiny. Na táboře budou účastníci rozděleni do různých skupin (pro výuku hry na lovecké rohy začínající / hrající / pokročilí, jiné skupiny pro táborovou hru a pro mysliveckou a lesnickou část tábora). Každá skupina bude mít své vedoucí. Pro výuku hudby profesionální učitele a lektory hudby, pro každodenní činnosti táborové praktikanty a také vedoucí pro další zábavně – vzdělávací programy.

Pořadatelé

Letní trubačský tábor (dále LTT) pořádá ČMMJ prostřednictvím Klubu trubačů, ve spolupráci se Střední lesnickou školou ve Šluknově. V prostorách školy bude probíhat každodenní výuková činnost a stravování, v Domově mládeže budeme bydlet. Tábor tedy není závislý na rozmarech počasí. Za výuku hudby jsou odpovědní Petr Duda a Martin Karban. Mimo nich se jako lektoři hudby zúčastní Jan Karas a Petr Ježek, za výtvarnou část bude přítomen Petr Šeplavý, za mysliveckou a lesnickou část Ing.Václav Vomáčka. Garantem pořadatelství za SLŠ Šluknov je její ředitel Rudolf Sochor.

Výuková náplň tábora

LTT je letní hudební kurz, který je zaměřen na hudbu, ale také na další umělecké směry v myslivosti. Věnujeme se především výuce mysliveckého troubení na lesnice a borlice, ale také různým činnostem spojeným nejen v myslivosti s malířstvím, výtvarnictvím i fotografií. Protože jsme hosté Střední lesnické školy, využíváme i možnost seznámit se prostřednictvím jejích pedagogů s otázkami praktické myslivosti a lesnictví. Za doprovodu místních myslivců pak navštěvujeme zajímavá lovecká místa, na kterých můžeme vidět zdejší zvěř.

Co mohou děti (a rodiče) očekávat od výuky hry na lesnice a borlice?

Začínajícím položíme základy hry. Co to znamená? Není možné předpokládat, že se děti za týden naučí troubit a na podzim budou plnohodnotně schopny hrát na honech. Výuka hry na jakýkoliv hudební nástroj trvá delší dobu, podle schopností a především na základě míry zapojení studenta. Po absolvování tábora je proto vhodné pokračovat s pravidelnou výukou během celého následujícího školního roku. Pak se může dostavit zřetelný pokrok.

Hrající trubači se ve hře zdokonalí. Budou se učit hrát skladby vhodné pro myslivecké ceremoniály (začátek honu, nástup na ples, koncertní skladby pro Pasování a Hubertskou mši).

Pokročilí trubači budou hrát nejen na lovecké rohy lesnice a borlice, ale také na klapkové nástroje lesní rohy a trubky zajímavé koncertní skladby určené pro slavnostní příležitosti.

Skladby pak společně předvedeme nejen na závěrečném koncertu ve Šluknově, ale také na Českých mysliveckých vánocích v Rudolfinu a dalších významných koncertech, např. v říjnu, v Senátu ČR.

Přihláška

Přihlásit se lze pomocí aktivního formuláře zde: https://www.smtdolce.cz/letni-trubacsky-tabor-2022-prihlasovaci-formular/

Cena

Vlivem situace se veškeré vstupy významně zvýšily. Proto i my jsme nuceni zvýšit kompletní úhradu za výuku, stravu a ubytování na 7 000 Kč. V časopisu Myslivost byla uvedena částka o 200 Kč nižší, ale museli jsme ji přehodnotit a zvýšit. Z dílu za výuku 3290 Kč bude ale poskytnuta sourozenecká sleva pro děti z jedné rodiny:

  • za první dítě je výše úhrady 100% (3710 + 3290 = 7 000 Kč)
  • za druhé dítě 50% (3710 + 1645 = 5 355 Kč)
  • za každé další 0% (3710 + 0 = 3 710 Kč).

Ubytování a stravu tedy hradí všichni přihlášení v plné výši. Platbu převedou přihlášení do 1. června na účet ČMMJ 6630011/0100. Jako variabilní symbol uveďte 123. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte (v některých případech nesouhlasí se jmenem toho, kdo peníze posílá). Přesnou výši úhrady po uplatnění sourozenecké slevy najdete na konci formuláře, ještě před jeho odesláním. Další důležité informace, jako např. číslo účtu, variabilní symbol  najdete také v potvrzovacím e-mailu, který k vám dorazí po vyplnění přihlášky.

 

Důležité! ČMMJ pořádá LTT pro své členy. Je proto třeba, aby se každý účastník bez ohledu na věk stal členem Klubu trubačů ČMMJ. Je nutné vyplnit přihlášku do Klubu trubačů a zaplatit roční poplatek 100 Kč (pokud se tak již v letošním roce nestalo). Stejné členství bude vyžadováno i pro další trubačské akce (Mladý trubač, Česko – slovenská soutěž trubačů v Divíně, LKT v Chlumu). Informace a přihlášku do KT ČMMJ naleznete na stránkách www.trubaci.cz MENU ČLENSTVÍ. Odkazy na stránky Klubu trubačů najdete také na webu www.SMTdolce.cz menu Tábor.

Těšíme se na všechny zájemce a na pohodový i zábavný Letní trubačský tábor ve Šluknově.

Za organizátory LTT Petr Duda