Dub 292022
 

Milí přátelé,

dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval všem účastníkům Letního trubačského tábora 2022. Společně jsme prožili nádherný týden, na který budeme dlouho s radostí vzpomínat. Děkuji jmenovitě Petru Šeplavému, lektorům Martinu Karbanovi a Honzovi Karasovi, praktikantům Elišce, Štěpánce, Míše, Ráďovi, Honzovi, Hubertovi a Adamovi a našim skvělým zdravotnicím Haničce Sedláčkové a mojí milované manželce Vlastě. Veliký dík patří také přátelům ze Šluknova, řediteli školy Rudolfu Sochorovi, dále Václavu Vomáčkovi, Robertu Petrouškovi a s velikou láskou budeme vzpomínat na obě skvělé kuchařky – paní Jitku Šulákovou a Martinu Gallovou. Díky vám všem bylo možné tábor uskutečnit a dokončit bez komplikací a s veselou myslí. Moc si vaší práce vážím a upřímně děkuji.

 

Již nyní se těším na podzimní setkání, které proběhne v Rumcajsově městě Jičíně, v prostorách zámku, v jednom ze zářiových termínů:

  • 16., 17., 18.9.
  • nebo 23., 24., 25.9.

Bude se jednat o páteční příjezd do 18:00 hodin, sobota celý den troubení, neděle veřejné vystoupení, oběd, odjezd. Zatím se jedná o předběžnou informaci, vybraný termín a místo potvrdím co nejdříve. Na seminář si sebou účastníci vezmou skripta z tábora. Přesné informace společně s přihlašovacím formulářem najdete do konce prázdnin na těchto webových stránkách – www.SMTdolce.cz

Těším se také na další ročník našeho Letního trubačského tábora, který by se měl konat jako obvykle první až druhou sobotu v červenci 2023, tedy 1.7. – 8.7.2023, opět ve Šluknově. Doufejme, že se jej všichni ve zdraví dočkáme.

Váš Píďa.

 

 

Trubačská soutěž pro účastníky LTT 2022 – ODKAZ PRO POROTU:

https://youtu.be/OIJs5T08_1E

Trubačská soutěž konečné pořadí a body všech porotců ve formátech:

Sešit (Excel):

https://www.smtdolce.cz/wp-content/uploads/2022/07/LTT_iSOUTEZ_PORADI_2022.xlsx

PDF:

https://www.smtdolce.cz/wp-content/uploads/2022/07/LTT_iSOUTEZ_2022_poradi_PDF.pdf

 

 

PÁTEČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER PROBĚHNE TAKTO:

17:00 – večeře ve školní jídelně

18:00 – 23:00 společenský večer. Předpověď hlásí děšť, pokud se vyplní, večer proběhne ve školní jídelně, pokud bude pěkné počasí, na internátě. Malé děti a další zájemci odejdou na internát spát dříve, v cca 21:30.

SOBOTNÍ KONCERT PROBĚHNE ČASOVĚ TAKTO:

9:00 – kostel, generální zkouška, vstup je umožněn i pro publikum

10:00 – kostel, začátek koncertu

11:30 – škola – slavnostní zakončení tábora

12:00 oběd

 

 

Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce i soubory ve společné kategorii. Soutěžící vytvoří video, na kterém bude jediná skladba. Její výběr není ničím omezen. Před zahráním skladby představí sebe (jméno) a skladbu (název, autor). Video do úterý večera pošle přes WhatsApp na můj telefon (Píďa, ve skriptech). Z videí vytvořím film, který bude zveřejněn pouze pro naší skupinu na YouTube. Každý účastník bude zároveň porotcem. Během středy video každý porotce shlédne a oznámkuje stejně jako ve škole (1 – 5) na připravené hodnotitelské listy. Porotci budou hodnotit tři věci: 1) hudební část (krásu vybrané skladby, zvuk nástroje), 2) celkový dojem (chování, srozumitelnost slova), 3) mysliveckou část (vhodné oblečení, vhodné chování). SOUTĚŽ NENÍ POVINNÁ, PROTO SE JÍ KAŽDÝ ZÚČASTNÍ DOBROVOLNĚ :-))))))))

Vítěz obdrží pohár, porota udělí i další ceny. Předsedou poroty bude Petr Šeplavý.

 

 

Odjezd na tábor z Prahy:

Účastníci, kteří do přihlášky požádali o odjezd z Prahy (a z Brna) se sejdou v sobotu 2. července v 10:00 hodin u sídla ČMMJ, Lešanská 1176 / 2a, Praha 4, zde:

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4877921&y=50.0434495&z=17&q=Le%C5%A1ansk%C3%A1%201176%20%2F%202a%20%20Praha%204%20%20141%2000&source=addr&id=9275683&ds=1

Účastníci, kteří pojedou do Šluknova vlastní dopravou, přijedou v čase 11:00 – 14:00 na adresu Sukova 829, 407 77 Šluknov, zde:

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4544693&y=51.0078722&z=17&ut=Domov%20ml%C3%A1de%C5%BEe%20Sukova&uc=9hFdvxbInP&ud=Sukova%20829%2C%20%C5%A0luknov%2C%20407%2077%2C%20D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn

 

VYBAVENÍ, KTERÉ POTŘEBUJETE S SEBOU NA LETNÍ TRUBAČSKÝ TÁBOR VE ŠLUKNOVĚ:

V dostatečném počtu: trička, tepláky, krátké kalhoty, mikina, ručník.

Oblečení na spaní + teplé ponožky, spodní prádlo a ponožky na každý den, nepromokavé oblečení pro pobyt venku (v honitbě, na večerní čekané).

Pevnou turistickou obuv, přezůvky na internát, sálovou obuv s bílou podrážkou do tělocvičny i na venkovní hřiště, nepromokavá obuv nebo holínky.

Pláštěnku, čepici proti sluníčku, toaletní potřeby.

Lůžkoviny jsou zajištěny na internátu.

Pro veřejné vystoupení: slušné kalhoty/sukně (i polodlouhé), slušné tričko bez nápisu, ideálně zelené = společenský myslivecký oděv (+ kdo má, tak myslivecký klobouk).

Nezapomeňte láhev na pití, baterku + náhradní baterie, nutností je OPALOVACÍ KRÉM a REPELENT.

 

Děti budou dále potřebovat menší batoh na oblečení a svačinu. Toto základní vybavení samozřejmě dle Vašeho uvážení doplňte, menším dětem pokud možno podepište.

Kapesné doporučujeme ve výši 250 – 500 Kč v menších bankovkách (u menších dětí můžete odevzdat v podepsané obálce u odjezdu/nástupu na tábor). Ve škole i na internátě bude k dispozici pití. Strava a svačiny jsou hrazeny v rámci stravy, případné vstupy na výletech jsou v ceně tábora. Kapesné je tedy spíše na případné mlsání.

Léky, které dítě pravidelně užívá (včetně potravinových doplňků a vitamínů) odevzdejte v originálním balení, nadepsané zřetelně jménem a dávkováním při odjezdu/nástupu na tábor.

Cennosti a mobilní telefony mohou mít děti u sebe, neručíme však za jejich poškození a ztrátu.

 

Pokud chtějí rodiče přijet na závěr tábora již v pátek večer a zúčastnit se společenského večera a sobotního koncertu, bude možnost přespat buď na internátě za cenu 200 Kč /lůžko, nebo si mohou postavit stan v zahradě. Také bude možné si objednat sobotní oběd ve školní jídelně (cenu budeme vědět na místě). Je ale potřeba toto nahlásit při příjezdu na tábor /odjezdu z Prahy.

Sobotní závěrečný koncert v místním kostele začíná zhruba v 11:00, čas se ale může posunout o 30 minut dříve, nebo později. Pokud již nebudete s námi od pátečního večera, naplánujte svůj příjezd ke škole (ke kostelu) na 10:00 hodin.

 

 

 

Pokud k vám nedorazil potvrzovací mejl o přihlášení vašeho dítěte, zkontrolujte prosím spamy. Potvrzení je zasíláno automaticky, každý jej obdrží, může ale cestou „zabloudit“. Pokud jej nenaleznete, napište mi prosím na info@smtdolce.cz nebo na petrduda@volny.cz a zašlu jej znovu. V potvrzení jsou důležité údaje.

Letní trubačský tábor ve Šluknově proběhne ve dnech 2. – 9. července v budově školy a v Domově mládeže Střední lesnické školy ve Šluknově.

Je určen pro děti a mládež ve věku zhruba 8 – 16 let. Rozhodující je pro menší děti samostatnost při každodenních činnostech (hygiena, oblékání, jídlo) a pro starší trubače ve věku nad 17 roků schopnost zapojit se do chodu tábora jako praktikant, nebo vedoucí trubačské, případně myslivecké skupiny. Na táboře budou účastníci rozděleni do různých skupin (pro výuku hry na lovecké rohy začínající / hrající / pokročilí, jiné skupiny pro táborovou hru a pro mysliveckou a lesnickou část tábora). Každá skupina bude mít své vedoucí. Pro výuku hudby profesionální učitele a lektory hudby, pro každodenní činnosti táborové praktikanty a také vedoucí pro další zábavně – vzdělávací programy.

Pořadatelé

Letní trubačský tábor (dále LTT) pořádá ČMMJ prostřednictvím Klubu trubačů, ve spolupráci se Střední lesnickou školou ve Šluknově. V prostorách školy bude probíhat každodenní výuková činnost a stravování, v Domově mládeže budeme bydlet. Tábor tedy není závislý na rozmarech počasí. Za výuku hudby jsou odpovědní Petr Duda a Martin Karban. Mimo nich se jako lektoři hudby zúčastní Jan Karas a Petr Ježek, za výtvarnou část bude přítomen Petr Šeplavý, za mysliveckou a lesnickou část Ing.Václav Vomáčka. Garantem pořadatelství za SLŠ Šluknov je její ředitel Rudolf Sochor.

Výuková náplň tábora

LTT je letní hudební kurz, který je zaměřen na hudbu, ale také na další umělecké směry v myslivosti. Věnujeme se především výuce mysliveckého troubení na lesnice a borlice, ale také různým činnostem spojeným nejen v myslivosti s malířstvím, výtvarnictvím i fotografií. Protože jsme hosté Střední lesnické školy, využíváme i možnost seznámit se prostřednictvím jejích pedagogů s otázkami praktické myslivosti a lesnictví. Za doprovodu místních myslivců pak navštěvujeme zajímavá lovecká místa, na kterých můžeme vidět zdejší zvěř.

Co mohou děti (a rodiče) očekávat od výuky hry na lesnice a borlice?

Začínajícím položíme základy hry. Co to znamená? Není možné předpokládat, že se děti za týden naučí troubit a na podzim budou plnohodnotně schopny hrát na honech. Výuka hry na jakýkoliv hudební nástroj trvá delší dobu, podle schopností a především na základě míry zapojení studenta. Po absolvování tábora je proto vhodné pokračovat s pravidelnou výukou během celého následujícího školního roku. Pak se může dostavit zřetelný pokrok.

Hrající trubači se ve hře zdokonalí. Budou se učit hrát skladby vhodné pro myslivecké ceremoniály (začátek honu, nástup na ples, koncertní skladby pro Pasování a Hubertskou mši).

Pokročilí trubači budou hrát nejen na lovecké rohy lesnice a borlice, ale také na klapkové nástroje lesní rohy a trubky zajímavé koncertní skladby určené pro slavnostní příležitosti.

Skladby pak společně předvedeme nejen na závěrečném koncertu ve Šluknově, ale také na Českých mysliveckých vánocích v Rudolfinu a dalších významných koncertech, např. v říjnu, v Senátu ČR.

Přihláška

Přihlásit se lze pomocí aktivního formuláře zde: https://www.smtdolce.cz/letni-trubacsky-tabor-2022-prihlasovaci-formular/

Cena

Vlivem situace se veškeré vstupy významně zvýšily. Proto i my jsme nuceni zvýšit kompletní úhradu za výuku, stravu a ubytování na 7 000 Kč. V časopisu Myslivost byla uvedena částka o 200 Kč nižší, ale museli jsme ji přehodnotit a zvýšit. Z dílu za výuku 3290 Kč bude ale poskytnuta sourozenecká sleva pro děti z jedné rodiny:

  • za první dítě je výše úhrady 100% (3710 + 3290 = 7 000 Kč)
  • za druhé dítě 50% (3710 + 1645 = 5 355 Kč)
  • za každé další 0% (3710 + 0 = 3 710 Kč).

Ubytování a stravu tedy hradí všichni přihlášení v plné výši. Platbu převedou přihlášení do 1. června na účet ČMMJ 6630011/0100. Jako variabilní symbol uveďte 123. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte (v některých případech nesouhlasí se jmenem toho, kdo peníze posílá). Přesnou výši úhrady po uplatnění sourozenecké slevy najdete na konci formuláře, ještě před jeho odesláním. Další důležité informace, jako např. číslo účtu, variabilní symbol  najdete také v potvrzovacím e-mailu, který k vám dorazí po vyplnění přihlášky.

 

Důležité! ČMMJ pořádá LTT pro své členy. Je proto třeba, aby se každý účastník bez ohledu na věk stal členem Klubu trubačů ČMMJ. Je nutné vyplnit přihlášku do Klubu trubačů a zaplatit roční poplatek 100 Kč (pokud se tak již v letošním roce nestalo). Stejné členství bude vyžadováno i pro další trubačské akce (Mladý trubač, Česko – slovenská soutěž trubačů v Divíně, LKT v Chlumu). Informace a přihlášku do KT ČMMJ naleznete na stránkách www.trubaci.cz MENU ČLENSTVÍ. Odkazy na stránky Klubu trubačů najdete také na webu www.SMTdolce.cz menu Tábor.

Těšíme se na všechny zájemce a na pohodový i zábavný Letní trubačský tábor ve Šluknově.

Za organizátory LTT Petr Duda