Dub 202022
 

Pokud k vám nedorazil potvrzovací mejl o Vašem přihlášení, zkontrolujte prosím spamy. Potvrzení je zasíláno automaticky, každý jej obdrží, může ale cestou „zabloudit“. Pokud jej nenaleznete, napište mi prosím na info@smtdolce.cz nebo na petrduda@volny.cz a zašlu jej znovu.

Párování plateb budu provádět během příštího týdne od 17.5. dále, jsem aktuálně služebně v zahraničí.

 

Letní kurz trubačů (dále LKT) proběhne od soboty 6. srpna do soboty 13. srpna 2022 v městysu Chlum u Třeboně (Dům dětí Domeček a spodní budova ZŠ) a v obci Žíteč v Kulturním domě. Bude věnován výuce hry na lovecké rohy lesnice i borlice a klapkové nástroje lesní roh a trubku. Je určen jak pro pokročilé trubače, kterým nabízí možnost zlepšení jejich hry, tak pro začínající trubače, kterým položí základní návyky nutné pro zvládnutí nástroje.

Pro účastníky je připravena výuka v menších i větších skupinách, společné nácviky všech trubačů včetně začínajících, řada společenských akcí, jako je koncert lektorů, společný výlet za perlami jižních Čech, koncertní večer nazvaný „Buřtík“, slavnostní společenský večer na přivítanou a společenský večer s tancem. Nebudou chybět ani oblíbený doplňující hudební kroužek Hraje celá rodina, který vede Tomáš Kirschner.

Trubači se mohou přihlásit do výukových okruhů:

  • Začínající trubači
  • Hrající trubači
  • Koncertní trubači
  • Klapkové nástroje


Cena každého výukového okruhu je 3 800,- Kč. Výukové okruhy není vhodné kombinovat, výuka se časově překrývá. Každý účastník by si měl vybrat ideálně  jediný výukový okruh. V úhradě kurzovného je zahrnutá pouze výuka hry a vstup na doprovodné programy pro trubače včetně jejich doprovodu. Ubytování a stravování si každý zajišťuje sám. Organizátor LKT poskytuje z úhrady kurzovného Rodinnou slevu. Pokud se na LKT přihlašuje jako trubači více členů jedné rodiny, první přihlášený hradí plnou cenu, druhý přihlášený z jedné rodiny hradí 50% kurzovného a každému dalšímu přihlášenému rodinnému příslušníkovi (třetímu, čtvrtému) je na kurzovném poskytnuta sleva 100%, neplatí tedy nic.
Tato sleva je poskytována pouze členům Klubu trubačů ČMMJ. Pokud není zájemce členem, je možno stát se jím kdykoliv elektronicky před zahájením kurzu, nebo přímo na LKT, za podmínek uvedených na stránkách Klubu trubačů zde: https://trubaci.cmmj.cz/clenstvi/

Program a cíle jednotlivých výukových okruhů:

1) Začínající trubači
Určeno pro trubače, kteří začínají s troubením prvně v životě, nikdy na žádný hudební nástroj nehráli, nebo i mají zkušenost s jinými hudebními nástroji, než plechovými, případně již sami zkoušeli neúspěšně na lesnice nebo borlice hrát. Přihlášeným položíme základní návyky nutné k ovládání nástroje – vytvořit tón, nasazovat jej jazykem, zvládnout střídání dvou/tří tónů a tak se pokusit zahrát ve zjednodušené formě základní myslivecké signály, které jsou určeny pro troubení na honu. Zájemcům v této skupině, kteří nevlastní lesnici nebo borlici, po dobu LKT zapůjčíme zdarma nástroj.

2) Hrající trubači
Určeno pro trubače, kteří hrají již alespoň na třech tónech (g1 – c2 – e2) a jsou na nich schopni zahrát Desatero Dykových signálů. Přihlášeným trubačům, kteří chtějí složit první Kategorizační zkoušku Praktický trubač (viz https://trubaci.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/81/2020/11/kategorizacni-zkousky.pdf ) pomůžeme rozvinout trubačské dovednosti nutné k jejímu úspěšnému zvládnutí, ostatním trubačům rozšíříme repertoár a zlepšíme techniku hry.

3) Koncertní trubači
Určeno pro trubače, kteří již mají složenou Kategorizační zkoušku druhého stupně, nebo se k jejímu složení chystají, ideálně na konci kurzu. Cílem je rozvinout trubačské dovednosti, rozšířit repertoár, zlepšit techniku hry, zahrát si zajímavé a obtížnější skladby i rozvíjet se ve zpěvu, který je součástí KZ II. stupně.

4) Klapkové nástroje
Určeno pro trubače, kteří touží zvládnout techniku hry na klapkový nástroj v souboru. Skupina je vhodná pro trubače, kteří již hrají na klapkové nástroje (lesní roh, trubku, baskřídlovku, pozoun), nebo s nimi mají první zkušenosti a chtějí se ve hře zdokonalit.

Vyučování všech okruhů probíhá nejen v menších skupinkách, ale podle potřeby také ve sloučených větších skupinách tak, aby skladby byly co nejlépe zvládnutelné a trubači se při výuce cítili co nejlépe. K již uvedené výuce bude probíhat další společné muzicírování – nácvik Tutti = všech zúčastněných, včetně Začínajících trubačů, kteří budou společně s ostatními hrát vhodně upravené hlasy ve studovaných skladbách. Nazkoušené skladby pak společně předvedeme na několika veřejných vystoupeních.

Mimo výuky praktického hraní proběhne také výuka Hudební teorie, která je nutná pro přečtení a porozumění notovému zápisu studovaných skladeb. Trubače rozdělíme podle znalostí do dvou skupin (začínající/pokročilí) a během dvou lekcí je naučíme číst základní noty, pomlky, dynamiku a další teoretické znalosti, které jsou potřebné pro myslivecké trubače.

Na letošním LKT opět proběhne velmi oblíbený program Hraje celá rodina, který je určený pro společné muzicírování na jakékoliv hudební nástroje na které účastníci umí hrát (kytary, flétny, harmoniky…) Povede jej opět Tomáš Kirschner, který vždy upraví nějakou známou populární skladbu a s účastníky ji nacvičí. Pokud máte zájem zúčastnit se, přivezte si jakýkoliv hudební nástroj, který vlastníte a přijďte mezi nás. Týká se to nejen přihlášených trubačů, ale také jejich rodinných příslušníků, nebo jiného blízkého doprovodu. Přihlášení do tohoto programu proběhne na místě v prvních dnech kurzu.

Každý účastník LKT si bude moci naplánovat svůj čas podle toho, zda se chce intenzivně věnovat výuce, nebo zda chce rozdělit svůj čas mezi hudbu a své blízké. Ti se také nebudou na LKT nudit. Mimo výuku probíhá řada společenských akcí, na které jsou všichni účastníci srdečně zváni. Jejich seznam najdete v nejbližších dnech v Denním plánu na webu www.SMTdolce.cz 

Přihlášení malých dětí na LKT

Pokud chcete na Letní kurz trubačů v Chlumu u Třeboně přihlásit děti, je nutné se se mnou nejprve spojit telefonicky na 778 059 787. Pokud se jedná o vaše dítě a sami se kurzu chcete zúčastnit, společně se poradíme, zda je již vhodné, aby se dítě tohoto kurzu zúčastnilo jako adept, nebo pouze jako doprovod s Vámi, s možností vstupu na výuku. Pokud však sami netroubíte a chcete dítě na LKT přihlásit do skupiny Začínajících, je mnouhem vhodnější zvolit účast na Letním trubačském táboře ve Šluknově, který proběhne v červenci, viz: https://www.smtdolce.cz/category/tsjs/letni-trubacsky-tabor/ Chlumecký kurz je určen především dospělým a podle toho je koncipována jeho náplň a množství výuky. Na táboře ve Šluknově naopak program tvoříme pro děti, které si proto výuku mnohem více užijí.

Pokud se na LKT budou chtít přihlásit i děti, které se hlásí na letošní tábor do Šluknova, je také třeba mi to ohlásit telefonicky. Tyto děti nebudou platit kurzovné za LKT v plné výši, ale uhradí pouze jeho část určenou pro společenské akce 1 300 Kč. V přihlašovacím formuláři pro tento případ ale nebude vytvořena zvláštní kolonka, cenu musím zadat do přihlášení ručně.

Jak se můžete na LKT přihlásit?

Jako obvykle probíhá přihlášení pomocí elektronického formuláře na našich stránkách zde:

https://www.smtdolce.cz/lkt-2022-prihlasovaci-formular/

Přihlášením si místo na LKT pouze rezervujete. Zajištěné jej budete mít až po úhradě kurzovného, do 31. května. Kapacita LKT je 120 účastníků. Abychom vyhověli nařízení GDPR, každý účastník si v přihlášce zvolí svou přezdívku, pod kterou se najde ve zveřejněném seznamu.

Storno poplatky

Při omluvené neúčasti do 14 dní před zahájením kurzu vrátíme 50 % z částky za kurzovné.
Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat individuální dohodou. Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí náhradníka, který si objedná stejný rozsah služeb.
Pokud se účastník na kurz nedostaví bez omluvy, zaniká možnost vrácení jakékoliv části zaslané částky.


Věřím, že v srpnu prožijeme společně v Chlumu u Třeboně opět nádherný týden. Velmi se těšíme na naše hudební i společenská setkávání.

Za organizátory LKT Petr Duda