Kvě 262020
 

Milí přátelé trubači,

po důkladném zvážení celé situace jsem se po poradě se všemi hlavními organizátory rozhodl, že se letošní Letní kurz trubačů neuskuteční. Neproběhne výuka ani veřejná vystoupení, nebudeme vstupovat do budovy ZŠ. Prosím neposílejte platby kurzovného, již obdržené jsem dnes vrátil.

V těchto dnech probíhá rozvolňování hygienických opatření. Vidíme, jak se chystají letní dovolené a cestování, otevírají se restaurace a různá zařízení. Je zřejmé, že se veřejnost těší z uvolňování opatření a vítá každou obnovenou aktivitu. Velmi rádi bychom všem účastníkům i lektorům, kteří se na vás nesmírně těšili, dopřáli každoroční setkání s hudbou a trubačským přátelstvím. Tomu však brání podstata Letního kurzu. Na jednom místě se sejdou lidé z celé republiky, intenzivně se stýkají v poměrně malé budově, potkávají se nejen ve třídách, ale tlačí se k sobě na chodbách, stojí v těsné blízkosti při společných nácvicích a vzájemně intenzivně komunikují při společenských akcích. Naše činnost je tedy z hlediska možného šíření viru značně riziková.

V srpnu může být zdravotní situace jiná. Rozhodnutí však již musí být z organizačních důvodů stanoveno nyní. Může se ukázat buď jako přehnaně opatrné, nebo naprosto správné. To však nemohu dnes předjímat.

Jsem si vědom toho, že někteří prožíváte čas na LKT jako svou jedinou letní dovolenou a ani letos se jí nechcete vzdát. Nesmírně si vašeho vztahu k lovecké hudbě, Chlumu a věřím, že i k nám, vážím. Právě pro vás jsme se rozhodli uspořádat jednu až dvě odpolední trubačsko-společenské aktivity. Samozřejmě v souladu s nařízeními, která budou v srpnu platit. Sešli bychom se v přírodě, pravděpodobně v malebném prostředí lesů nad Chlumem ke společnému zatroubení obecně známých skladeb a pak si na vhodném místě dali malé občerstvení. Formu akce a místo jejího konání bych upřesnil podle aktuální situace několik dní předem v případě, že hygienická situace (a počasí) tomu budou nakloněny. Informace ohledně termínu a místa setkání zveřejním na webu www.SMTdolce.cz cca týden před akcí.

Je mi líto, že po patnácti ročnících je naše dílo přerušeno. Doufám, že vám tuto nepříjemnou informaci sděluji dostatečně s předstihem, aby bylo možné zařídit si jiný program. Věřím, že mne chápete a doufám, že se sejdeme příští léto na dalším ročníku LKT.

Váš Petr Duda