Srp 132020
 

KZ I. a II. stupně proběhne v sobotu 29. srpna od 13:00 hodin v budově ČMMJ Lešanská 1176 / 2a, Praha 4.

Časový rozpis:

13:00 sraz na místě, losování skladeb

13:30 začátek zkoušky

cca 17:00 vyhlášení výsledků, předpokládaný konec

Povinný předzkouškový seminář pro oba stupně KZ pro ty, kteří jej dosud nikdy neabsolvovali, proběhne v sobotu 22.8. v 10:00 hodin I. stupeň (Desatero), ve 12:00 hodin II. stupeň. Oba semináře proběhnou ON-LINE jako Skypový konferenční hovor. Mé Skypové jméno je petrduda11111

Zkouška proběhne klasickým „živým“ způsobem. Rozpis bude vytvořen po losování soutěžních skladeb před zkouškou. Pro opravu v MS kraji platí dohodnutá distanční možnost.

Na Semináře před KZ a Kategorizační zkoušku I. a II. stupně i na opravy předchozích zkoušek se hlaste pomocí prostého e-mailu na adresu petrduda@volny.cz Do textu uveďte jméno a stupeň zkoušky, na který se hlásíte. Z důvodů GDPR budu všechny přihlášené osobně kontaktovat.

Konzultace před KZ

Trubači, kteří se chystají na složení Kategorizační zkoušky, nebo na opravu, mají možnost přihlásit se e-mailem na adresu petrduda@volny.cz nebo telefonicky na 777 846 757 na on-line konzultační lekci zaměřené na povinné skladby pro KZ. Tyto osobní lekce proběhnou v sobotu 22.8. od 14:00 do 18:00 hodin a jsou pro členy KT ČMMJ zdarma.

Případné dotazy laskavě směřujte na telefon 777 846 757, nebo na adresu petrduda@volny.cz

Petr Duda, člen rady KT ČMMJ pro vzdělávání trubačů.