Základní vlastnosti tónů (hudebních zvuků)

 

Tóny jsou zvuky, které je možné zahrát nebo zazpívat. Jejich základními vlastnostmi jsou:

V hudbě mají tóny své značky = noty a zapisují se do notové osnovy. O tom se dozvíte v dalších lekcích.