Úno 052021
 

Milí trubači, vážení příznivci lovecké hudby, přátelé, kamarádi!

Máme za sebou první distanční trubačskou soutěž. S radostí konstatuji, že se na ní sešlo 36 zajímavých soutěžních videí, které zaslali trubači všech věkových kategorií z celé republiky. Dvě soutěžní videa dokonce obsahovala autorské skladby. Srdečně gratulujeme vítězi – souboru Borlice z Podkopce!

Všichni jste věnovali vytvoření svých videí nemalé úsilí. Zjistili jste, že pro to musíte nejen umět troubit na lovecké rohy, ale také hovořit, připravit si text, rozmyslet scénář a následně, po mnoha pokusech, vybrat ten, se kterým budete nejvíce spokojeni. Každý k tomu přistoupil po svém. Někdo se snažil v první řadě pěkně zatroubit, jiný vymyslel malou scénku. Představovali jste nejen sebe, ale také krásy naší vlasti i nádherné zimní počasí. Někdo dokonce použil moderní aplikace k různým úpravám obrazu i děje. Všechny vaše nápady hodnotím jako přínosné.

Po shlédnutí videí jste měli neobyčejnou možnost ohodnotit známkou nejen vaše kolegy, ale také sebe. To není jednoduché. Snad jste se alespoň na chvilku vžili do rolí porotců na velkých soutěžích a budete pro jejich hodnocení mít do budoucna částečné pochopení a toleranci pro jejich případné nesrovnalosti s vaším pohledem na výkon.

Dnes se můžete podívat, jak soutěž dopadla, kdo se líbil nejvíce a kdo by mohl na svých nápadech a na mysliveckém troubení ještě trošku pracovat. 36 soutěžních videí ohodnotilo 29 účastníků soutěže plus dva pořadatelé – Martin Karban a já, Petr Duda. Každý porotce hodnotil jedinou známkou to, co považoval za nejdůležitější. Někteří chválou nešetřili a jeden soutěžící dokonce považoval všechna videa za excelentní 🙂

Děkuji všem za účast a věřím, že i přes nesnáze, které nyní společně zažíváme, jsme prožili krásné chvíle s loveckou hudbou.

Myslivosti a mysliveckému troubení ZDAR!

Organizátoři soutěže Martin Karban, František Netušil a Petr Duda

Výsledky najdete zde:

Soutěžní trubačská distanční přehlídka – vyhodnoceni