Srp 122019
 

Milí trubači,

Zimní kurz trubačů v Opavě má před sebou desátý ročník. Na tomto místě najdete v říjnu 2019 základní informace o kurzu.

Termín
 • ZKT v Opavě se bude konat XX.XX.2020
Místo
 • Domov mládeže Střední školy hotelnictví a služeb, Alšova 24, Opava
Přihlášení

Přihlásit se bude možné pomocí přihlašovacího formuláře od xxxxxxx. listopadu 2019 od 20:30 na našich stránkách www.SMTdolce.cz

Výuka a náplň kurzu
 • Začínající trubači se budou učit základům ovládání nástroje a zároveň se naučí zapojit do souboru hrajících trubačů.
 • Hrající trubači se budou věnovat lovecké hudbě praktické a povinným skladbám vybraným pro 6. Česko-Slovenskou soutěž mysliveckých trubačů, která proběhne začátkem června 2020 v Sezimově Ústí.
 • Každý trubač absolvuje 8 výukových hodin pod vedením zkušených lektorů a zúčastní se společného koncertu.
 • Lektoři, kteří se o Vás budou starat a budou vyučovat na kurzu: Petr Duda, další jména budou doplněna
 • Kapacita kurzu je cca 55 trubačů.

Ubytování, stravování i výukový program probíhá v budově Domova mládeže.

Kategorie

Trubači se mohou přihlásit do těchto kategorií:

 • Začínající – pro trubače, kteří nikdy nehráli nebo pouze sami zkoušeli své první tóny
 • Hrající – trubači, kteří již aktivně hrají
 • Trubači s KZ II – trubači, kteří mají složenou kategorizační zkoušku II. stupně
Ceny
 • Výuka – XXXX Kč
 • Ubytování za 2 noci – XXX Kč
 • Strava (sobota snídaně, oběd, večeře, neděle snídaně, oběd, občerstvení na společenském večeru) – XXX Kč

Celková úhrada v případě objednání výuky, ubytování, stravy a společenského večera je tedy XXXX Kč. Pokud si účastník některou z položek v přihlašovacím formuláři neobjedná, v konečné částce za úhradu se mu automaticky odečte.

Slevy na kurzovném

Na ZKT poskytujeme RODINNOU SLEVU z kurzovného. Týká se jak rodin, žijících v klasickém manželství, tak v jiných formách společného rodinného soužití. Je poskytována partnerům a jejich dětem.

Sleva se týká pouze platby za výuku, nikoliv plateb za ubytování, stravování a vstupného na společenský večer.

Výše slevy
 • První člen rodiny uhradí 100% částky za kurzovné
 • Druhý člen uhradí 80% (tj. sleva ve výši 20%)
 • Třetí člen uhradí 70% (tj. sleva ve výši 30%)
 • Čtvrtý člen uhradí 60% (tj. sleva ve výši 40%)
Storno poplatky

Při omluvené neúčasti do 14 dní před zahájením kurzu vrátíme 50 % z částky za kurzovné. Pokud se nám podaří uvolněné místo obsadit, vrátíme zbylé obnosy za výuku ubytování, stravu a společenský večer podle rozsahu objednaných služeb střídajícím účastníkem.

Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat individuální dohodou. Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí náhradníka, který si objedná stejný rozsah služeb.

Pokud se účastník na kurz nedostaví, zaniká možnost vrácení jakékoliv části zaslané částky.

Uvedené informace berte zatím prosím jako orientační, některé se mohou změnit.

Za organizační tým Petr Duda