Bře 132019
 

Milí přátelé,

první týden v červenci 2020 budeme pořádat druhý ročník Letního trubačského tábora s názvem Letní škola Šluknov – hudba slouží přírodě.

Pořadatelé budou opět Českomoravská myslivecká jednota společně se Střední lesnickou školou Šluknov. Odborným garantem mysliveckého troubení bude Mgr. Petr Duda, člen Rady Klubu trubačů ČMMJ pro vzdělávání mysliveckých trubačů, odborným garantem výchovy v myslivosti Ing. Václav Vomáčka, člen Myslivecké rady ČMMJ.

Na této stránce se opět dozvíte odpovědi na otázky:

V jakém termínu škola proběhne?

Bude upřesněno, pravděpodobně v době 1. (nebo 2. nebo 3.) července – 11.července.2020

Pro koho je určena?

Pro děti a mládež ve věku 8 – 17 let. Podmínkou účasti je samostatnost a schopnost soužití s kolektivem. Škola je určena jak pro začínající trubače, tedy pro děti, které chtějí s troubením začít prvně v životě, tak pro hrající, tedy pro ty, kteří již nějakou dobu troubí a chtějí se zdokonalit.

Jak bude probíhat?

Den bude rozdělen na tři části: dopolední hudební, odpolední mysliveckou a podvečerní společenskou.

V hudební části budou účastníci rozděleni do dvou skupin – začínající a hrající. Začínající budou provádět první kroky směřující k ovládání loveckých rohů, hrající budou formou denních Workshopů nacvičovat myslivecké troubení v praxi, vytvářet modelové situace, se kterými se v trubačském životě budou setkávat a skládat vlastní skladby. Denní program bude koncipován tak, aby děti měly množství zábavy, dostatek zajímavé výuky i čas na společné výlety a osobní oddech.

V myslivecké části budou všichni společně poznávat mysliveckou činnost a získávat lesnické znalosti pro myslivost potřebné.

V podvečerní společenské části se společně budeme nejen zabývat oddychovými činnostmi, při kterých budeme hrát různé hry, zpívat a konzumovat letní oblíbené pochoutky. Tábor bude opět zakončen sobotním odpoledním vystoupením, které bude určeno jak pro místní posluchače, tak pro rodiče, kteří by chtěli na závěr tábora přijet za námi, aby viděli, co jejich ratolesti za týden zvládly.

Kde se bude konat?

Dopolední hudební část v budově Střední lesnické školy ve Šluknově, myslivecká část ve škole a ve školním arboretu, podvečerní společenská část a zároveň ubytování všech účastníků ve školním Domově mládeže, který je nedaleko od budovy školy. Tábor tedy nebude závislý na rozmarech počasí, v případě nepříznivých klimatických podmínek mohou všechny činnosti probíhat ve školních budovách, v případě nádherného počasí venku. Školní internát prošel nedávno celkovou rekonstrukcí. Ubytování je v dvou až čtyřlůžkových pokojích. Stravování všech účastníků bude zajištěno ve školní jídelně.

Jaká je kapacita?

Tábor je koncipován pro cca 30 dětí.

Jak se děti do Šluknova dostanou?

Z Prahy od budovy ČMMJ v Lešanské ulici (nedaleko od dálnice D1 na příjezdu směrem z Brna do Prahy) pojede autobus, který děti přiveze a na stejné místo vrátí. Pokud se rodiče budou mít čas a chuť přijet podívat na náš společný umělecký výstup, tedy na veřejné hudební vystoupení na závěr tábora, budou vítáni, a děti si po koncertě budou moci odvézt.

Jaká bude úhrada za účast?

Za ubytování, stravu i výuku během celého tábora zaplatí každý účastník cca 6 000 Kč (pořadatel si vyhrazuje změnu). Podrobnosti naleznete v přihlašovacím formuláři.

Jak se budou moci děti přihlásit?

Podrobnosti o přihlášení najdete v časopisu Myslivost, na webových stránkách Klubu trubačů ČMMJ a na této stránce.

Uvedené informace berte prosím jako orientační, některé se mohou změnit.

Za organizátory akce Petr Duda

 

První ročník projektu Letní škola Šluknov – hudba slouží přírodě byl podpořen poskytnutím neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje.