Úno 042019
 

Českomoravská myslivecká jednota společně se Střední lesnickou školou Šluknov pořádají první Letní trubačský tábor. Odborným garantem mysliveckého troubení je Mgr. Petr Duda, člen Rady Klubu trubačů ČMMJ pro vzdělávání mysliveckých trubačů, odborným garantem výchovy v myslivosti je Ing. Václav Vomáčka, člen Myslivecké rady ČMMJ.

V jakém termínu tábor proběhne?

Začátek bude první den po rozdání vysvědčení, v sobotu 29. června a zakončení v sobotu 6. července 2019.

Pro koho je tábor určen?

Pro děti a mládež ve věku cca 10 – 16 let. Podmínkou účasti je samostatnost a schopnost soužití s kolektivem. Tábor je určen jak pro začínající trubače, tedy pro děti, které chtějí s troubením začít prvně v životě, tak pro hrající, tedy pro ty, kteří již nějakou dobu troubí a chtějí se zdokonalit.

Jak bude tábor probíhat?

Den bude rozdělen na tři části: dopolední hudební, odpolední mysliveckou a podvečerní společenskou.

V hudební části tábora budou účastníci rozděleni do dvou skupin – začínající a hrající. Začínající budou provádět první kroky směřující k ovládání loveckých rohů, hrající budou formou denních Workshopů nacvičovat myslivecké troubení v praxi, vytvářet modelové situace, se kterými se v trubačském životě budou setkávat a skládat vlastní skladby.

V myslivecké části budou všichni společně poznávat mysliveckou činnost a získávat lesnické znalosti pro myslivost potřebné.

V podvečerní společenské části se společně budeme nejen zabývat oddychovými činnostmi, při kterých budeme hrát různé hry, zpívat a konzumovat letní oblíbené pochoutky, ale také budeme společně tvořit hudebně – divadelní kousek, který na konci akce předvedeme rodičům a posluchačům. Tábor bude totiž zakončen sobotním odpoledním vystoupením, které bude určeno jak pro místní posluchače, tak pro rodiče, kteří by chtěli na závěr tábora přijet za námi, aby viděli, co jejich ratolesti za týden zvládly.

Kde bude tábor probíhat?

Dopolední hudební část v budově Střední lesnické školy ve Šluknově, myslivecká část ve škole a ve školním arboretu, podvečerní společenská část a zároveň ubytování všech účastníků ve školním Domově mládeže, který je nedaleko od budovy školy. Tábor tedy nebude závislý na rozmarech počasí, v případě nepříznivých klimatických podmínek mohou všechny činnosti probíhat ve školních budovách, v případě nádherného počasí venku. Školní internát prošel nedávno celkovou rekonstrukcí. Ubytování je v dvou až čtyřlůžkových pokojích. Stravování všech účastníků bude zajištěno ve školní jídelně.

Jaká je kapacita tábora?

Tábor je koncipován pro maximálně 30 dětí.

Jaké zkušenosti mají pořadatelé?

Hudební myslivecký tábor proběhne letos poprvé. Pořadatelé však mají bohaté zkušenosti s organizací akcí pro děti. SLŠ Šluknov je státní instituce, zaměřená na výchovu a vzdělávání. Garant hudební části Petr Duda se výukou dětí zabývá již dvacet let a je zároveň pořadatelem Letních kurzů mysliveckých trubačů v Chlumu u Třeboně (letos proběhne patnáctý ročník) a Zimních kurzů mysliveckých trubačů v Opavě (devátý ročník). Na Letním kurzu také již dvakrát proběhla výuka dětí, o kterou byl velký zájem, což iniciovalo pořádání prvního ročníku Letního trubačského dětského tábora.

Proč se pořádá tábor ve Šluknově?

Ve Šluknově je naprosto dokonalé zázemí. Skvěle fungující škola, krásný internát pro ubytování, výborná kuchyně, velmi vstřícné vedení školy. Každoročně zde pořádáme podzimní hudební výukový seminář a všichni účastníci si jej velmi oblíbili.

Jak se děti do Šluknova dostanou?

Z Prahy od budovy ČMMJ v Lešanské ulici (nedaleko od dálnice D1 na příjezdu směrem z Brna do Prahy) pojede autobus, který děti přiveze a na stejné místo vrátí. Pokud se rodiče budou mít čas a chuť přijet podívat na náš společný umělecký výstup, tedy na veřejné hudební vystoupení na závěr tábora, budou vítáni, a děti si po koncertě budou moci odvézt.

Jaká bude úhrada za účast?

Za ubytování, stravu i výuku během celého tábora zaplatí každý účastník 6 000 Kč. Úhrada bude provedena na účet ČMMJ, podrobnosti naleznete v přihlašovacím formuláři.

Jak se budou moci děti přihlásit?

Podrobnosti o přihlášení najdete v příštím čísle časopisu Myslivost a na webových stránkách Klubu trubačů ČMMJ.

Nebude tábor příliš výukový? Vždyť budou mít děti prázdniny!

Výuka bude sice na táboře základem denních činností, ale budou ji provádět zkušení pedagogové. Jejich počet bude stanoven podle počtu přihlášených dětí, předpokládáme tři učitele troubení a dva učitele myslivosti. K nim budou ještě připraveni další členové vedení – vedoucí vychovatel, praktikanti, zdravotník. Denní program bude postaven tak, aby děti měly množství zábavy, dostatek zajímavé výuky i čas na společné výlety a osobní oddech.

Za organizátory akce Petr Duda