Kvě 282020
 

Milí trubači!

Vzhledem k častým dotazům ohledně pořádání Kategorizační zkoušky náhradou za obvyklý termín během LKT v Chlumu u Třeboně uvádím následující:

Náhradní Kategorizační zkoušku bychom rádi uspořádali koncem srpna v budově ČMMJ Lešanská 1176 / 2a, Praha 4. Uvažovaný termín je poslední srpnová sobota, 29.8.2020. Povinný předzkouškový seminář pro oba stupně KZ by proběhl cca dva týdny předem, zhruba v polovině srpna.

Způsob provedení semináře a zkoušky:

Seminář před zkouškou proběhne pomocí konferenčního hovoru v programu Skype.

Zkouška proběhne klasickým „živým“ způsobem, podle předem vytvořeného rozpisu ve stanovených časech. Rozpis bude zveřejněn na těchto stránkách několik dnů před zkouškou. Losování skladeb proběhne s dostatečným odstupem před zkouškou.

Na Semináře před KZ a Kategorizační zkoušku I. a II. stupně i na opravy předchozích zkoušek se bude možné přihlásit pomocí elektronického formuláře na těchto stránkách, který bude zveřejněn během června.

Zkouška proběhne za dodržení předepsaných hygienických nařízení.

Osobní konzultace před KZ

Trubači, kteří se chystají na složení Kategorizační zkoušky, nebo na opravu, budou mít možnost přihlásit se na on-line konzultační lekce zaměřené na povinné skladby pro KZ. Členové KT ČMMJ budou moci využít bezplatně tuto nabídku ve dvou předem určených dnech v druhé polovině srpna.  

Případné dotazy laskavě směřujte na telefon 777 846 757, nebo na adresu petrduda@volny.cz

Petr Duda, člen rady KT ČMMJ pro vzdělávání trubačů.